Sakset/Fra hofta

Det er en ny middelklasse som backer AKP i Tyrkia. De er arbeidssomme, pliktoppfyllende og fromme, egenskaper som er karrierefremmende. Under AKPs ledelse har Tyrkia hatt økonomisk vekst. Kombinasjonen av fromhet og vekst gjør dem til valgvinnere.

The battle over the headscarf is not just about religious beliefs. It also represents a clash between a fiercely secular elite, the so-called «white Turks», and a new urban entrepreneurial class, many of whom came from the countryside. These generally support the Islamic-rooted Justice and Development (AK) party that swept to power in 2002 after an economic collapse.

Skautforbudet er relativt ferskt: det ble innført i 1998. Nå presser høyt utdannede kvinner på for retten til å bære skaut.

Islamiseringen skjer langsomt, ved salami-metoden. Den tradisjonelle eliten har lite å stille opp med. Generalene kan true så mye de vil. Det var dem EU advarte mot innblanding, ikke Erdogan.

Et flertall av befolkningen vil neppe finne seg i et nytt kupp. Den tid er trolig forbi.

Erdogan og AKP har neppe noen skjult plan, men vil trolig viske ut skillet mellom stat og religion gradvis, slik at det offentlige rom blir islamisert, i en light utgave. Toleransen for annerledestenkende vil bli mindre.

Many secular Turks suspect AK harbours a hidden Islamic agenda that it would implement once it had control. They point out that Erdogan was imprisoned in 1999 for inciting religious hatred after he recited an incendiary Islamic verse and was photographed sitting at the feet of Gulbuddin Hekmatyar, a fundamentalist Afghan warlord.

Detaljen om Hekmatyar er interessant.

AKP kan vise til vekst og modernisering, men med valget av Sarkozy er trolig døra til EU slått igjen.

Headscarf war threatens to split Turkey