Nytt

Malmø ligger på toppen av statistikken over anmeldte voldssaker i Skåne, både i antall og forhold til befolkningsmengden.

Den skånska brottskartan skiftar kraftigt. Malmö dominerar vad gäller anmälningar om våldsbrott, inte bara till det faktiska antalet utan även i förhållande till befolkningsmängden.
I Malmö polisanmäldes 4 428 våldsbrott förra året, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå). Detta motsvarar 1 617 anmälningar per 100 000 invånare. Detta kan jämföras med Vellinge som hade lägst andel anmälda våldsbrott i förhållande till befolkningsmängden, 250 per 100 000 invånare.

Vad gäller sexbrotten hade Kristianstad flest anmälningar förra året sett till befolkningsmängden.
Landskrona låg i topp vad gällde hot, kränknings- och frihetsbrott och Sjöbo vad gällde alkohol- och narkotikabrott.

Malmö i toppen på Skånes värstinglista
4 428 våldsbrott polisanmäldes förra året