Sakset/Fra hofta

Fem medieforskere ved Universitetet i Oslo har klaget VG inn for PFU på grunn av det første Valla-oppslaget om Yssens graviditet.

I spissen for klagen står Sigurd Allern og Helge Rønning.

Fire professorer og en førsteamanuensis fra Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ved Universitetet i Oslo har skrevet under klagen som er levert til Pressens Faglige Utvalg.

De fem er Sigurd Allern, Knut Lundby, Helge Rønning, Ragnar Waldahl og Liv Hausken. Klagen gjelder VGs første oppslag om mobbesaken i LO. Den var basert på Ingunn Yssens oppsigelsesbrev og førstesidetittelen lød: » – Jeg ble mobbet av Valla fordi jeg ble gravid».

Ikke dekning
Klagerne mener VG ikke har dekning for tittelen i saken.

– Her fremsettes en meget alvorlig anklage. Men setningen på førstesiden står ikke i artikkelteksten bak. Dette er derfor et brudd på Vær Varsom plakatens regel om sammenheng mellom tekst og tittel, mener professor Helge Rønning.

Medieforskerne vil også at PFU skal vurdere selve måten saken ble dekket på de første dagene, ikke minst når det gjelder kildebruk. De ser oppslagene i starten som klare partsinnlegg.

Til tross for dette skriver de fem at de ikke tar stilling til hvem som har rett/urett i saken!
VGs nyhetsredaktør Helje Solberg svarte eksplisitt på graviditetsoppslaget mandag.

Oppslaget er en korrekt gjengitt uttalelse fra Ingunn Yssen. Hadde Allern tatt seg bryet med å spørrre kunne han fått vite at sitatet i likhet med de øvrige sitater er opplest og godkjent av Yssen på forhånd.

En gang i tiden anså Allern/Rønning og venstresiden seg for å være høyt hevet over boulevardaviser som VG (Dagbladet var den gang kulturorggan). Nå er rollene byttet om: VG står for seriøsiteten og de møllspiste akademikerne viser at de aldri har hatt peiling på journalistikk.

Klassekampen fortsetter det samme kjøret og slår opp at Dagbladet satt på et intervju som var positivt til Valla, men som aldri ble trykt.