Innenriks

Jan Guldahl har klart noe ingen andre har klart. Han har felt en avis hele tre ganger i et enstemmig Pressens Faglige Utvalg (PFU).

jan_guldahl1

I fjor ble klinikksjef ved Trondheim Øyelegesenter, Jan Guldahl landskjent fordi han nektet å ansette kvinner som bærer hijab. Han sa dermed noe som ingen andre tør si offentlig. Nå har han igjen gjort noe banebrytende. Guldahl har klart å felle én og samme avis i et enstemmig PFU hele tre ganger.Sjefredaktør i Adresseavisen, Arne Blix har derfor fått brev fra Guldahl med spørsmål om hva avisen driver med.

arneblix

I et leserinnlegg i Adresseavisen (09.02.) skriver Guldahl et åpent brev til sjefredaktør Arne Blix (bildet).

Både i Adresseavisens papirutgave og nettutgave kan man lese at avisen, sitat: «arbeider etter Vær varsom-plakatens regler for god presseskikk» For meg fremstår dette som både underlig og tvilsomt ettersom jeg tre, ja tre ganger har fått den samme avisen felt i Pressens Faglige Utvalg nettopp for brudd på god presseskikk.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er opprettet av Norsk Presseforbund og har i følge statuttene som oppgave å overvåke og fremme den etiske og faglige standarden i norsk presse. Til PFU kan enkeltpersoner klage dersom de mener seg utsatt for presseetiske overtramp.

De tre gangene jeg har innklaget avisen og vunnet frem, har alle dreid seg om brudd på ulike punkter i Vær Varsom-plakaten. Jeg kan nevne: manglende mulighet for imøtegåelse av påstander, brudd på undersøkelsesplikt, brudd på avtale om premiss for intervju, manglende beklagelse av feilopplysninger i oppslag, overskrift som går lenger enn det er dekning for. For å nevne noe.

Vi snakker med andre ord om brudd på en rekke bestemmelser innen spekteret av grunnleggende presseetikk, det er altså ikke snakk om at avisen har gått i baret på et tilfeldig punkt eller to.

Tar vi utgangspunkt i de to siste sakene der jeg fikk avisen felt, (i 2014) viser det at Adresseavisen faglig sett er blitt dårligere enn resten av norsk presse. Tall jeg har hentet fra PFU viser nemlig at det er en sterkt nedadgående trend at norske medier publiserer titler som går for langt. Det var 6 tilfeller av dette i 2013, i 2014 var antallet halvert. Enda tydeligere er utviklingen når det gjelder å unnlate å komme med beklagelser og rettelser. I 2013 var det 6 slike tilfeller i PFU, i 2014 bare 1, (Adresseavisen).

Ikke bare jeg, men også en rekke av Adresseavisens lesere lurer sikkert på hvorfor presseetikken i avisen, stikk motsatt av øvrig presse, blir dårligere og dårligere.

Jeg har kontaktet PFU for å høre om det har skjedd før at en enkeltperson har fått felt en avis tre ganger, og alle ganger av et enstemmig utvalg. Ingen kunne huske at noe slikt har skjedd.

Derfor, sjefredaktør Blix: Hva driver dere med?

Akkurat det lurer jeg også på, så jeg ser frem til hr. sjefredaktørens svar.