Av Leif Rognan: Det er flere skjebnesvangre problemer mennesket står overfor. Spesielt fire forhold er av avgjørende betydning for vår fremtid – akselererende drivhuseffekt, en skjev demografisk utvikling som undergraver vår økonomiske bæreevne, tidsbegrenset tilgang til fossile energikilder og overbeskatning av de viktigste fiskeslagene i verdens hav. Media og politikere behandler og diskuterer stort sett […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.