Gjesteskribent

Av Leif Rognan: Vi har alltid tatt det for gitt at all maktkamp og personkonflikter innen arbeiderbevegelsen har vært håndtert «på kammerset». De helt store fundamentale ideologiske konfliktene har det imidlertid ikke vært mulig å skjule, som f. eks sosialdemokratiets brudd med Komintern og venstrefløyens dannelse av Sosialistisk Folkeparti.

Det ligger mange politiske ofre i kjølvannet til organisasjonene på venstresiden i norsk politikk. Etter hvert som vi nærmer oss vår egen tid har imidlertid en pågående presse og politiske lekkasjer i økende grad gitt oss innblikk i en verden hvor brutale politiske virkemidler fortsatt holdes i hevd.

Noen ganger får vi innsikt fordi kamphanene bevisst bruker media som kamparena.
Konflikten mellom Thorbjørn Jagland og Jens Stoltenberg foregikk i månedsvis i avisenes spalter. Det viste seg også tidlig at VG hadde en egen politisk agenda der målet var å gjøre Jagland til den tapende part.

I disse dager har vi på nytt fått innsikt i metodebruken i både AP og LO. Yssen-Valla konflikten ble flyttet til avisspaltene fra dag én. Det tyngste retoriske skytset ble hentet frem. Hensikten var å «likvidere» motstandere nær sagt før kampen hadde begynt. Det er ulike oppfatninger om hvem som har «rett», men saken dreier ikke lenger om personalpolitikk, men politisk maktkamp. Det aspektet hadde LO og Valla åpenbart oversett. Nå er vi vitne til en «proxy war» hvor hhv en venstrefløy og høyrefløy i AP og LO forsøker å bruke saken til å vinne terreng og de forer avisene kontinuerlig med konspirasjonsteorier.

En høyst bemerkelsesverdig side ved saken er Jens Stoltenbergs tilbaketrukne rolle.
Han tviholder på at saken er en personalsak mens APs distriktsledere og en rekke stortingsrepresentanter nå kjemper åpent for å ta en brudd med LO og dets sterke innflytelse på Aps politikk. Det fremstår som nesten komisk at Stoltenberg ikke erkjenner sakens politiske natur, men han er kanskje redd for at utfallet ennå ikke er sikkert. AP er jo helt avhengig av både penger og politisk støtte fra LO. For Jens er det viktig å være på vinnersiden når kampen er over.

Utfallet av saken er foreløpig uklart. Selv om Valla nærmest kontinuerlig har underslått viktig informasjon og mistet troverdighet ser nok LO-sekretariatet at man har en skjebnesvanger sak i sine hender. Det dreier seg om makt og innflytelse, men ulikt tidligere tider hvor alle «måtte holde kjeft» hvis de ville overleve, foregår saken nå for åpen scene. Det er ikke noe vakkert syn.