Sakset/Fra hofta

NRKs Tove Bjørgaas viser gode takter hva gjelder vingespenn og effektivitet: fra latinamerika til økonomi. Men hun må passe seg for ikke å innfri hjemmeredaksjonens behov for å portrettere Bush som en ensom, forlatt ulv i Det hvite hus, en president som er en total fiasko.

Resolusjonen i Senatets utenrikskomite er ikke-bindende. Det var 12 mot 9 for teksten som sier at Bush ikke burde sende nye soldater til Irak. Én republikaner hoppet over: Chuck Hagel fra Nebraska.

Leser man referatet fra debatten i New York Times får man et litt annet inntrykk enn å lytte på Bjørgaas: senatorene er opptatt av hva som er i USAs nasjonale interesse, ikke hvordan de best kan slå Bush i hodet. Patriotismen også hos demokratene kommer sjelden eller aldri frem. Hvis det gjør det blir den omskrevet til at også demokratene må være «hauker», som i Hillary Clintons tilfelle. Man tar ikke amerikansk patriotisme for hva det er. En alvorlig feilbedømming og feilrapportering.

At Ole Moen er NRKs fagmann på Amerika gir heller ingen motforestillinger til denne versjonen. Den i NRK som har markert ensidigheten i synet på USA, er Ole Torp. Han reagerte på de forenklede bildene folk flest har av USA, men hvor får de sine oppfatninger fra? Faglig kritikk er det dårlig med.

Chuck Hagel fyrte av en kraftsalve igår, som sier nettopp noe om den amerikanske draiv og engasjement:

«I think all 100 senators ought to be on the line on this. What do you believe? What are you willing to support? What do you think? Why were you elected?» Mr. Hagel said, his voice booming. «If you wanted a safe job, go sell shoes.»

Bush Iraq Plan Is Condemned by Senate Panel