Kommentar

En etiopisk asylsøker stakk i hjel asylsøker Baloky og bussjåfør Audun Bøland, samt angrep øvrige busspassasjerer med kniv i Valdres i 2003. Av rettspykiatrisk sakkyndige ble han ansett som sinnssyk og sterkt psykotisk i gjerningsøyeblikket. Til tross for den rettsmedisinske kommisjonens tvil om diagnosen ble han dømt til psykisk helsevern i stedet for fengselsstraff.

Den dobbeltdrapsdømte mannen har hatt egen leilighet ved Sanderud sykehus, og har i et og et halvt år beveget seg fritt i Hamar, dratt på trening og svømming, samt ferie til Bergen alene.
Legene ved Sanderud sykehus på Hamar konkluderer imidlertid med at mannen ikke er psykotisk og betegner ham som farlig.

I forrige uke ble han derfor tvangssendt til en sikkerhetsavdeling i Trondheim, etter halvannet års fri tilværelse. Statsadvokaten vil nå vurdere en ny straffesak mot mannen som ikke ble tillagt ansvar for sine gjerninger i rettssaken i 2003.

Behandlingen av den straffedømte har enkelte likheter med den såkalte trikkedrapsmannen.

En norsk statsborger av somalisk opprinnelse drepte en 23 år gammel medpassasjer og skadet fem andre med kniv på en trikk i Oslo i 2004. Fire dager tidligere ble han vurdert som ufarlig for seg selv og andre og ble utskrevet fra akuttpsykatrisk avdeling på Ullevål.

Mannen ble erklært sinnssyk i gjerningsøyeblikket og dømt til tvungen psykisk helsevern. Allerede 19 måneder etter drapet ble det offentlig kjent at gjerningsmannen beveget seg fritt omkring uten tilsyn.

Ønsket om å praktisere en mest mulig humanistisk behandling av straffedømte står åpenbart sterkt i Norge. Det er både vi og myndighetene stolte av.

Men må prisen være andres liv og helse?