Nytt

Arnfinn Nygaard har en nøktern vurdering av lokalsamfunnet Holmlia, der han prøver å finne årsaker til at andelen etniske nordmenn synker i bydelen. Han tar utgangspunkt i TV 2-dokumentaren:

TV2-DOKUMENTAREN «Naive Norge» ble dessverre ikke et konstruktivt bidrag til noen av vår tids viktigste debatter: Innvandring, integrering og det flerkulturelle samfunn. Vi skal vokte oss vel mot svartmaling, men skjønnmaling er heller ikke veien å gå. Hvorfor synker andelen nordmenn i bydeler som Holmlia?
(…)

TO OMRÅDER skiller seg ut som særs vanskelige og er til dels tabubelagt: Nordmenns uro overfor et raskt økende antall innvandrere fra den ikke-vestlige verden og negative erfaringer i møte med innvandrere. Rasismestempelet, med tilhørende forakt og latterliggjøring, rammer raskt og effektivt enten det er på sin plass eller ikke. Derfor er slike temaer i hovedsak henvist til anonyme og mer eller mindre grumsete blogger og debatter på nettet. Og derfor er dette temaer de færreste tør eller ønsker å snakke åpent om – unntatt i fortrolighet blant venner og kjente. Jeg er bekymret for at bølgen av mer eller mindre rettferdig harme over TV2s «søppel-TV» i kjølvannet av «Naive Norge», vel så mye som filmen selv, er nok et bidrag til dette.
(…)

VOLD, TRUSLER og truende atferd er dessverre også en side ved Holmlia som i hovedsak er «unntatt offentlighet». Dels på grunn av frykt, dels for å unngå et negativt stempel og dels fordi det «politisk korrekte» Norge ikke vil høre om det. Offentlig ansatte på sosialkontor, Aetat og innenfor skole- og helsevesen synes i stor grad å ha munnkurv når det gjelder slike problemer. Det er grunn til å frykte mørketall i offisiell statstikk på dette området, fordi en del som blir utsatt for vold og trusler i nærmiljøet ikke våger å anmelde det i frykt for represalier.
(…)

DISSE PROBLEMENE skal ikke overdrives og omfanget er utsikkert, men de er der. Det er viktig at det er lov å snakke om dem. Skal de løses må de erkjennes – også i det offentlige rom. Og nødvendige tiltak og ressurser må inn, der lærere, sosionomer, politifolk og andre i dag sliter med for lite ressurser. I den prosessen bør «akademikere på beste vestkant» stikke fingeren i jorda, rasismebegrepet legges på hylla og det politiske Norge må legge den skadelige skyttergravskrigen mellom FrP og venstresiden bak seg.

Den vanskelige debatten