Kommentar

Odd Karsten Tveit nekter seg ingenting. Hizbollah forsøker seg på statskupp i Libanon. Tveit sier de gjerne vil danne en samlingsregjering som alternativ til den USA-støttede regjeringen.

Hvor langt får man gå i norske etablerte medier? Langt. Tveit snur virkeligheten på hodet. Han får Hizbollahs massemønstring ut til å høres ut som en borgerlig-demokratisk kamp mot en svak og urepresentativ regjering.

Det er alvorlig. For norsk offentlighet og ytringsfrihet. Lytterne desinformeres i et spørsmål som berører dem langt mer enn de er klar over. Libanon er svakt og splittet og lett bytte for anti-demokratiske krefter. Hvis Hizbollah lykkes, kan det få en domino-effekt. Iran og Syria vil føle seg oppmuntret, de sunni-arabiske regimene vil føle seg truet, og Israel likeså. Det vil også indirekte få betydning for utviklingen i Irak.

Som Kofi Annan sa idag: Situasjonen i Midtøsten er uhyre spent. Regionen tåler ikke en ny krise. Likevel velger Hizbollah å krisemaksimere. Det sier noe om hvor langt de er villig til å gå. De vil ha «alt». De vil ha Irak og Libanon og de vil isolere Israel, samt få carte blanche til å utvikle atomvåpen.

Reportere som Tveit har ikke etterlatt noen tvil om at de er mot den amerikanske okkupasjonen av Irak. NRK som institusjon har gått mot USA i sin dekning. USA har konsekvent blitt kalt okkupant, akkurat som Israel.

Men det er påfallende at når det gjelder okkupanten Syria brukes ingen slik betegnelse. Når Syria dreper for å forpurre rettssaken etter Hariri-drapet og for å få tilbake kontrollen over at land det betrakter som sitt, er det taust.

Tveit har lært opp de som skal overta. Sigurd Falkenberg Mikkelsen kom en passant til å nevne at Syria ikke har ambassade i Beirut, for det anser ikke Libanon som utland. En nokså viktig opplysning!

Tveit, Per A. Christiansen i Aftenposten, Lars Sigurd Sunnanå, Jan Erik Smilden – de er alle menn i femtiårene, har i alle år drevet en systematisk tendensiøs dekning av Midtøsten. I dagens 9/11-verden har slike standpunkter helt andre implikasjoner enn før.

Dagens Smilden:

Uansett hva man mener om Hizbollah, har organisasjonens ledere et poeng ved å kreve større sjiamuslimsk innflytelse i Libanon. Her er det viktig å se tilbake i historien.