Kommentar

VG har i dag en klok leder om norsk innsats i Afghanistan. Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen er i Washington. Der vil hun få høre at Norge bør øke innsatsen i Afghanistan. Norge skylder på manglende ressurser og kapasitetsproblemer. Dette holder ikke, skriver VG. Verdens rikeste land kan ikke skylde på et lite forsvar. Det har råd til å betale hva det koster.

Det er ikke bare USA som mener at Norge slipper for lett, skriver VG. Fredsbevarende/skapende operasjoner har hittil vært for goodwill-operasjoner; noe vi gjør for å være med. Offisielt heter at det forsvarslinjene våre nå befinner seg på andre kontinent, men har vi tatt det inn over oss? Afghanistan ser ut til å bli en hard nøtt. Også vi må forberede oss på body bags. Da er det viktig at opinionen forstår nødvendigheten av vår innsats. Nå er det en fare for at forståelsen for Afghanistan går med i Irak-dragsuget.

Det gjør det ikke letter at store deler av SV er mot at norske soldater deltar i ISAF-styrken. Jonas Gahr Støre etterlyste debatt om norsk utenrikspolitikk. Den kunne han trengt nå.

(de siste resonnementer er doc.no’s)’

Les også

-
-
-
-
-
-