Kommentar

Etter 911 ble ting snudd på hode. Nå heter det ikke lenger at det er bedre at ni skyldige går fri for å unngå at den tiende blir uskyldig dømt. For en av de ni kunne komme til å sprenge alle andre i lufta. Det samme tankegangen slo inn på alt som har med sikkerhet å gjøre, så også mennesker på flukt eller på reise, og særlig dem man ikke vet noe om.

For 90 prosent av asylsøkerne har kastet sine dokumenter.

911 satte fart i en prosess som allerede var igang: Vest-Europa hadde tatt inn litt for mange en periode. Det hadde gått litt for fort. Man trengte å få skikk på integrasjonen og finne ut hvor man sto.

Man begynte å agere ut fra andre prinsipper. Derfor knesatte Erna Solberg at kurdere som skulle få opphold måtte ha sikker ID, bosted og arbeid så de kunne forsørge seg.

Hensynet til norske interesser veier tyngre enn om en kurder skulle bli utvist urettmessig.

Slik har 911 virket: Vi er oss selv nærmest.

Men det godtar ikke SV og de gode menneskene: De vil fortsatt prioritere kurdere høyere enn nordmenn. Av menneskekjærlighet, men også fordi noen av prinsipp nærmest synes å mene at utlendinger er mer verdt enn vestlige hvite.

Intensjonen om at det skulle prioriteres slik, ser man tydelig av Trygve G. Nordbys instrukser. Da Kripos ba om samarbeid fordi de hadde avslørt systematisk ID-falskneri, svarte UDI at det hadde de ikke tid til. Nei, for de var travelt opptatt med å gi dem midlertidig opphold. Like ille var parolen om «Godt nok». Man skulle ikke gå for dypt inn i sakene. Det holdt med sånn noenlunde.

Det samme gjaldt behandlingen av homofile iranere: Det holdt at man sa man var homofil.

Det er dette Graver sier var å falle ned på gal side av loven.

UDI-saken har avslørt noe interessant: en utbredt følelse hos «radikale» mennesker av å være hevet over, av å vite best. Måten Trygve Nordby slo tilbake på i slutten av uken, viser at denne overbevisningen fortsatt står sterkt.

Men fremdeles er det ingen politiker som har satt ham på plass og stilt hans handlinger i den rette sammenheng: Nordby visste best. Men dermed satte han seg også over demokratiets spilleregler. For Ernas forskrifter var ikke formalia. De var resultat av en endret virkelighet. Som folkevalgt reagerte Erna da 911 forandret verden: Hennes mandat er å beskytte nordmenn, ikke kurdere. Men det vil ikke folk som Nordby bøye seg for. De prioriterer annerledes.