Nytt

Utlendingsdirektoratet har lagt ut praksisreglene til asylavdelingen, dvs. kriteriene direktoratet legger vekt på når de vurderer asyl for det spesifikke land. Offentliggjøringen har vært omstridt internt. Notatene omtales som en kokebok for asyl, og man frykter at asylsøkere kan skreddersy sine historier for å oppnå asyl.

Tidligere ble praksisreglene voktet som statshemmeligheter. Den ene avdelingen, feks for Irak, fikk ikke vite kriteriene for hva som gjaldt for Somalia. Nå står alt å lese på internett.

Innad i Asylavdelingen har det vært en kultur for at disse notatene ikke måtte komme uvedkommende for øre. Årsaken var at de kunne leses som en «kokebok» for asylsøkere, som siden kunne tilpasse sin asylhistorie til UDI-reglene. Tross motstanden innførte ledelsen ny praksis i april.

Fungerende direktør Frode Forfang sier det var å skape større åpenhet,

– Vår erfaring er at asylsøkere vet veldig godt hva vi legger vekt på. Det ville være veldig rart om praksis som vi kan redegjøre for i media og i alle vedtak ikke også kan gjøres offentlig kjent. Vi mener det er veldig viktig for debatten at beslutningstagere og alle som er interessert i norsk asylpolitikk vet hvor listen ligger når man skal søke asyl. UDI har lagt en strategi der økt åpenhet står sentralt. Offentliggjøring av hvordan vi praktiserer regelverket er en del av dette.

Men Forfang sier de holder for seg selv hvordan de sjekker opplysninger om tilhørighet og bakgrunn.

Advokat Arild Humlen er glad for at praksisreglene er blitt kjent. Det gjør jobben deres som advokater mye lettere å vite hva byråkratene legger vekt på og hvordan de tenker.

Fremskrittspartiets leder Siv Jensten reagerer kraftig og mener dette er nærmest å sabotere asylscreeningen: nå kan søkerne skreddersy søknadene.

Men NTB kan fortelle at en enstemmig kontroll- og konstitusjonskomite ba UDI offentliggjøre praksisreglene i forbindelse med Trygve Nordbys omgåelse av regelverket i forhold til 200 kurdere med midlertidig oppholdstillatelse.


Omstridte UDI- notater ute på nettet