Kommentar

Det heter seg at det kom til «sammenstøt» under begravelsen av den drepte kopteren i Alexandria lørdag, men ordet er mer enn erstatning for at man ikke vet hva som foregikk. Det kan godt ha vært muslimer som angrep prosesjonen, og kristne som forsvarte seg.

Politiet og myndighetenes notoriske upålitlighet bidrar til rykteflom og usikkerhet. Kopterne sier de må beskytte seg selv. De kan ikke stole på myndighetene.

Det het opprinnelig at tre menn hadde gått fra kirke til kirke og angrepet troende under Langfreags messe. Men så korrigerte myndighetene og sa det var en sinnforsvirret 23-åring. Nå sier kilder til AFP at det likevel var flere:

Police sources on Saturday told AFP that there were two attackers carrying knives, and put the number of wounded at 12.
Witnesses said Abdul Razak shouted: «There is no god but Allah and Muhammad is the messenger of God,» a statement that is one of the main tenets of Islam, as he carried out his attacks.

Fredag het det at fem ble såret, og en drept.

Både Muslimske Brorskapet og Foreningen av skriftlærde tar avstand fra angrepet, og Brorskapet bebreider politiet for ikke å ha holdt vakt.