En række ima­mer og mus­limske for­enin­ger i Dan­mark krævede tirs­dag efter­mid­dag en utve­ty­dig und­skyld­ning fra Mor­gen­avi­sen Jyl­lands-Pos­ten for kræn­kel­sen af mus­li­mer. De mus­limske for­enin­ger er ikke til­freds med den hid­t­i­dige udmel­ding, da de mener, at Jyl­lands-Pos­tens che­f­re­dak­tør, Cars­ten Juste, efter­føl­gende har truk­ket i land, og at oversæt­tel­sen til ara­bisk ikke har været fyl­dest­gø­rende.

- Vi sav­ner en klar udmel­ding, hvor avi­sen und­skyl­der kræn­kel­sen. At de hol­der fast i den og ikke efter­føl­gende kom­mer med en tve­ty­dig udmel­ding, siger tals­man­den for de 27 mus­limske for­enin­ger, imam Ahmed Akkari.(ritzau)

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629