Kommentar

«Det er noe merkelig med denne trangen til å ville forløfte seg politisk. Et parti har mange muligheter for å engasjere seg med saker som det kan gjøre noe med, uten å måtte gå inn i det rene fantasiland. Det burde også gjelde for SV. Partiet er for første gang med i en regjering. Hvorfor konsentrerer det seg da ikke om disse mulighetene og legger de mer fantasifulle prosjektene tilside?»

Kjell Hanssen