Kommentar

Iran foreslo nylig at de skulle utveksle menneskerettsrapportører med EU, som så skulle melde fra hva de fant, ut fra landets egne kriterier vel og merke.

I Iran er de kristne henvist til en marginal tilværelse, og spesielt de som har omvendt seg fra islam.

Det er interessant å se den pariah-tilværelse kristne fører i forhold til muslimenes stilling i Vesten. Et antall danske forfattere og prester mener behandlingen muslimene får i Danmark kan karakteriseres som forfølgelse. Hvilke ord vil de så bruke om den behandling kristne får i Iran? Angår det dem over hodet?

Tait har vært i byen Shiraz, sør for Teheran. Her lever et 30-tall kristne. Kirken ser ut som en moske. Det er kun på nært hold en ser at det er en kirke. All aktivitet overvåkes nøye av sikkerhetspolitiet.

«We have big problems with the government,» said Mr Jaeintan, 33, a once-devout Muslim who converted 14 years ago. «The authorities monitor the church to see who goes into the services. The entry of non-Christians is strictly forbidden.

«We are suffering repression for worshipping a God and the problems are getting worse. I am not allowed to travel abroad to study to be ordained as a priest. The most important thing for the authorities is that Iran re2_kommentars an Islamic republic, with the Islamic part being more important than the republic.

«I was called into an interrogation with the intelligence service. They told me that the period when people were killed for being Christian is past but that I might find myself with two kilos of heroin in my possession. The punishment for that is life in prison or death. They told me they won’t make a hero out of me.»

I realiteten er det yrkesforbud for kristne. Offentlig ansatte må være muslimer, og når man søker seg til høyere utdannelse må man oppgi religion. Hva ville muslimene i Vesten sagt, hvis lignende krav var innført her?

At the very least, such conversions can damage work and educational opportunities. Workers in Iran’s large public sector are screened for adherence to Islam while university applicants have to state their religion before being admitted. As a result, many converts feel compelled to hide their changed religious convictions.

«I work for the government in a job where you are required to carry out Islamic prayers every day. It’s torture for me,» said Nathaniel, 42, whose former Islamic beliefs were shaken after reading the Sermon on the Mount in the Book of Matthew. «I feel increased pressure every day. There is an ever present threat, but I feel when God is with me, who is against me?»

Det er en økende interesse for kristendommen i Iran. Ikke merkelig, den religiøse steriliteten og undertrykkelsen tatt i betraktning.

På 90-tallet ble flere kristne drept. Det finnes knapt vigslede innfødte prester. Ritus som dåp og nattverd kan bare sjelden utføres. Til tross for alt prat om at kristne og jøder er barn av Boken:

Weeks after the revolution, the church’s then pastor, Parviz Sayaphsina Arastu, was beheaded in the churchyard by religious extremists who accused him of carrying out baptisms.

Denne fanatismen fra revolusjonens dager er det Ahmadinejad vil gjenopplive. Han synes samfunnet har mistet gløden.

Bearing the cross

Christian believers in Iran face constant surveillance by the Islamic republic, writes Robert Tait