Kommentar

Man får en følelse av at Ahmadinejads utstpill om Holocaust er noe vi vil få høre mer av/om neste år. Han er ikke «arrestert» og fordømt i den arabiske verden. Lederen for Det muslimske brorskap sier seg tvert om enig med Irans president.

Two weeks after the Muslim Brotherhood won 88 seats in Parliament and established itself as Egypt’s only significant political opposition organization, its leader issued a statement Thursday condemning America while declaring that the Holocaust was a «myth.»

In a statement issued on the group’s Web site, Muhammad Mehdi Akef, the supreme guide of the Brotherhood, said that America might be the public face of the new world order but that, from «backstage,» it was being «manipulated by the hands of the sons of Zion.»

He also echoed comments made earlier by Iran’s president, Mahmoud Ahmadinejad, who had called the Holocaust a myth and said that whatever occurred was the fault of the Europeans and that therefore Israel should be moved to Europe.

In his weekly letter on the Web site, Mr. Akef said, «Western democracy has attacked everyone who does not share the vision of the sons of Zion as far as the myth of the Holocaust is concerned.»

Uttalelsen knuser langt på vei håpet om at Brorskapet kan utgjøre en sivilisert islamsk bevegelse, som kan vinne et valg uten at det truer demokratiet.

Revisjonisme har fått etablere seg som noe selvsagt i det offentlige rom i arabiske land, uten at Vesten har reagert. Nå er det vanskelig å snu strømmen.

In an article published two days ago in the Egyptian daily newspaper Al Masaa, Hisham Abd al-Rauf, a columnist, wrote that Nazi execution chambers were «no more than rooms to disinfect clothing.»

«The most serious lie is the Jews’ Holocaust, which they have exploited in order to extort global solidarity,» he wrote, citing the widespread condemnation of Mr. Ahmadinejad’s statements.

Fra et moralsk og politisk synspunkt er det et stort problem at antisemittene introduserer Holocaust som et politisk våpen. De hevder at demokratiene har brukt det som en klubbe, og nå er det deres tur. Det er vanskelig å vikle seg ut av og unngå at debatten føres på deres premisser. Ikke minst når personer som Norman Finkelstein står klar med argumenter som til forveksling ligner på og støtter opp under antisemittenes.

I Norge har troen på/overbevisningen om jødenes makt fått ganske stor utbredelse. Det er første steg. Hvis antisemittismen blir sterkere og klarere, vil det bli vanskeligere med mellomposisjoner. Man må velge.

Foreløpig tolkes fremmedkulturell innflytelse som et argument mot Israel i den politisk korrekte psyke. Israel er blitt nærmest fraværende i det offentlige ordskifte. Talsmannen for ambassaden er usynlig, og utspill som boikottaksjonen av israelske varer og mennesker møter liten motstand.

Egyptian Leader of Muslim Group Calls Holocaust a Zionist ‘Myth’