Kommentar

FAFO har avdekket hvor dypt hatet mot Vesten stikker blant palestinere. Det ødelegger inntrykket av undertrykte palestinere. Vi har vanskelig for å forsone oss med ofre som har store feil.

Nå viser en stor spørreundersøkelse fra den norske forskningsinstitusjonen Fafo at svært mange palestinere antagelig vil feire et nytt Al-Qaida-angrep mot USA eller Europa. 65 prosent av de spurte palestinere har nemlig svart at de støtter Al-Qaida-angrep i USA og Europa, og at 38 prosent til og med svarer at de er sterke tilhengere av slike terrorangrep.
Særlig i Gaza er støtten til Al-Qaida overveldende. Der svarer 79 prosent at de støtter angrep i USA og i Europa.
– Det er ikke noen hyggelige tall akkurat det der, sier forsker Gro Hasselknippe ved Fafo. – Det er mulig tallene ville ha vært noe annerledes hvis vi hadde stilt spørsmål om angrep i USA og Europa hver for seg, for det er særlig USA som palestinerne likestiller med Israel.

I realiteten betyr det at palestinerne gjerne mottar milliardhjelp fra EU/Norge/USA, men i neste omgang føler sympati hvis noen gir dem «a bloody nose». Mye kan tilskrives en umoden politisk kultur, men hva med ledelsen som hele tiden har spilt på fordommer og enkle slogans, og ikke vært interessert i at ulike synspunkter får plass?

De sterke antivestlige holdningene plasseres naturlig nok i samme bås som Ahmadinejads utfall mot Israel og jøder. Igjen merkes ønsket om å bortforklare:

– Jeg får frysninger på ryggen når jeg hører Irans president, men først og fremst hører man en beinhard nasjonalist som vil samle folket mot en felles fiende, sier førsteamanuensis Hilde Henriksen Waage ved Universitetet i Oslo.
– Ikke alt han sier må tolkes som jødehat.
Heller ikke Hamas’ retorikk vil hun ta for bokstavelig.
– Det er ikke uten videre sånn at de hater og vil utrydde alle jøder, sier hun.
– Selvmordsbombene er ikke rasistisk motivert. Aksjonene er rettet mot staten Israel.

Sier Waage til Kjell-Arild Nilsen/NTB, i en ellers hederlig artikkel. Han gir flere personlige eksempler på jødehat blant arabere. Waages forsøk på bortforklaring er lek med ord.

Jeg skulle også ønske Håkon Harket hadde vært tydeligere:

– Det kristne bildet av jøden som farlig er gradvis blitt overtatt av islam. Det henger naturligvis sammen med etableringen av Israel. Rammene er dels en interessekamp, dels en ideologisk kamp mot nærværet av en jødisk stat. I denne situasjonen er antisemittiske tvangstanker om jøder som i Europa er tabuisert av holocaust, blitt overtatt av radikale islamister og satt i fritt spill. I Midtøsten finnes det intet tilsvarende tabu, sier han.

Antisemittismen er i dag iferd med å bli en gift som spiser seg inn i umma’en. Irshad Manji gir mange eksempler på hvordan jødehat er en del av hverdagen. Noe helt selvfølgelig. Her et eksempel fra iransk TV, sendt 20.12:

Ali-Reza Akbari: «Historians and eye-witnesses, some of whom are still alive… There are still many people who saw with their own eyes what happened 70-80 years ago. These people are alive and are of sound mind. They still possess the analytical abilities they had back then. They are our witnesses, and they deny the existence of crematoria at a place called Auschwitz.

«Perhaps the reason… In my opinion, the people who say that the phenomenon of burning Jews on German soil during the World War II crisis is similar to a holocaust do so as a result of propaganda and due to psychological reasons.

«In any event, a case of burning people has been registered in history, when many human beings were burned because of their beliefs. The people who were burned then were, in fact, Christians. They were burned by the people who ruled Yemen, who were Jews. This event took place 400 years before the advent of Islam in the Arabian Peninsula. Since then, the burning of human beings has been termed ‘holocaust.'»

Host: «Were there six million Jews at all at that time, who could have been annihilated in the crematoria?»

Hasan Hanizadeh: «First of all, this figure is greatly exaggerated. The number of Jews in the world does not exceed 12 million. Only now, 57 years later, has it reached this figure. Clearly, at that time, considering the dispersion of the Jews, there could not have been six million Jews in Europe alone. In any event, the Zionist lobby and the Jewish Agency use this issue as a club with which they beat and extort the West.

«Unfortunately, the West has forgotten two horrendous incidents, carried out by the Jews in 19th-century Europe – in Paris and London, to be precise. In 1883, about 150 French children were murdered in a horrible way in the suburbs of Paris, before the Jewish Passover holiday. Later research showed that the Jews had killed them and taken their blood. This event caused riots in Paris back then, and the French government found itself under pressure.

«A similar incident took place in London, when many English children were killed by Jewish rabbis. These two incidents still haunt the minds and souls of the Europeans, but due to the growing influence of the Zionist lobby in Europe – or to be precise, the influence of the Jews – these two incidents are, unfortunately, never mentioned.»

Både Hanizadeh og Akbari er politiske kommentatorer. Det bemerkelsesverdige er den naturlige måten de snakker om jødehatet på, som noe gitt, noe som alle vet. Det har noe hverdagslig over seg. Som Midtøsten-eksperten Patrick Clawson sa om Ahamdinejad: dagen etter hans uttalelser om Holocaust som myte, ramset den største avisen opp alle de kjente argumentene som viser at det er en løgn.

At araberlands regjeringer går god for tankegods som er identisk med nazistisk, er vanskelig å forholde seg til, – for oss.

Hovedsak

Jihadismen har satt antisemittismen i høysetet. Vanlige muslimer må velge. Men de får ikke klar beskjed fra Vesten, som synes dette er et vanskelig tema. Naturlig nok. Vi møter oss selv i døra.

Skyldes ubehaget også en redsel for hva vi vil finne? Kristendommen ga med tiden jødene skylden for å ha drept Jesus. Islam har jødefiendtlighet med seg fra starten. Muhammed slo en jødisk stamme ihjel, og det er også anerkjente Hadither som sier at på dommens dag skal alle jøder slås ihjel. Dette er dypt urovekkende. I dagens situasjon blir det for lett å si at islam var annerledes tidligere, og at de har fått giften fra oss. Jeg er redd giften var der fra før.

Rasistisk jødehat vokser i Midtøsten

Bred palestinsk støtte til Al-Qaida

Iranian TV Blood Libel: Jewish Rabbis Killed Hundreds of European Children to use Their Blood for Passover Holiday & Discussion on Holocaust Denial