Kommentar

At visepresident Dick Cheney ikke nyter samme status lenger er mer enn rykter. Ingen forbindes mer med «hype» om WMD, forbindelsen mellom Saddam og Al-Qaida, bagatellisering av den væpnede motstanden og ikke minst rettferddiggjøringen av tortur og oppfatningen at fangene ikke har noen rettigheter.

Det er således ikke bare en person som får minsket sin innflytelse, men kanskje et signal om at Bush ønsker å distansere seg fra sider av politikken Cheney står for.

Friends say Cheney is well aware that his unique bond with the President, while not broken, is diminished. «He has become,» said a former aide still close to the White House, «one adviser among many.» Renewing his relationship with a troubled President, the friends say, has become a more urgent mission for the 64-year-old Vice President than bolstering his own sagging public image.
The President’s poll ratings re2_kommentar at a five-year low, and two of the big reasons are a discouraging war for which Cheney served as head hawk, and the indictment of Cheney’s chief of staff in an investigation that sprang from a heavy-handed White House effort to discredit an annoying critic. The prosecutor’s narrative makes tantalizing reference to one or more conversations Cheney had about the matter with the aide, I. Lewis (Scooter) Libby, which raises the possibility of a fight for the Vice President’s testimony.

Rumsfeld spiller ikke lenger samme dominerende rolle. Nå er det Cheneys tur. Tilbake står Condoleezza Rice, som ikke skal ha sans for tortur og fangehull.

«Cheney’s war is swallowing Bush’s presidency,» said a conservative leader who is an ally of the Vice President’s. «The cost of Iraq is everything else Bush wanted to do.»

Til erstatning for stabssjef Libby har Cheney forfremmet David Addington. Det var Addington som var forfatteren av det beryktede memorandumet som forsvarte at presidenten kunne oppheve forbudet mot tortur. Daværende juridisk rådgiver for presidenten, og nåværende justisminister, Alberto Gonzales var offisielt forfatteren.

Å forfremme en slik person til stabssjef etter at Libby er blitt siktet, tyder ikke på vilje til å endre kurs.

Det var Cheney som overbrakte John McCain beskjeden om at presidenten vil at CIA skal kunne gjøre unntak fra torturforbudet.

Når 90 senatorer utgjør en kompakt opposisjon, er det kanskje lurt å lytte.

Cheney’s Presence More Scarce at White House

By MIKE ALLEN, TIME