Kommentar

Lover er som kvinner, skriver Daniel Finkelstein, og forklarer: En kollega kom plutselig og fortalte at han var forlovet. Hvordan tror du det går med sci-fi-samlingen din, spurte DF. Å, hun liker den hun også, svarte kollegaen. -Hun kommer til å la den bli.

-Men det er ikke hun som kommer til å fjerne den, det er du, og du kommer til å gjøre det frivillig, svarte DF, og fikk rett en stund senere.

Akkuarat slik er det med lover også. Man trenger ikke dra folk for retten. Folk innordner seg, og holder loven, og slik kommer også loven mot religiøst hat til å fungere, hvis den blir vedtatt.

The Racial and Religious Hatred Bill may not produce many court cases. Even on the rare occasions when the police and crown prosecution services decide to act, the Attorney General may intervene to avoid a political controversy. But this doesn’t mean that the legislation will have no impact on free speech.
Of course it will. It will have an impact every time the the local arts centre decides that perhaps it had better not book a certain act, or a cinema chain decides not to show a certain film, or a school decides not to hire out its hall to certain speakers. It will have an impact every time the wording of a council leaflet is changed or the local church changes its mind about the topic of its study evening.

In myriad ways, little by little, our freedom will be eroded. And most of the time we won’t even notice.

Pretty soon we’ll come to think that it was our idea, that we like it this way.»

Slik sett har tilpasningen allerede begynt. Enkelte britiske banker varsler at de vil slutte med sparegriser, fordi de kan provosere muslimske kunder.

DF har et annet eksempel: Scotland Yard hadde en skrift i kursiv utenfor. Den ble erstattet av en regulær type. Grunnnen: kursiv kunne hindre svaksynte i å lese teksten, og det var brudd på loven om diskriminering fra 1995.

Norge er på vei i samme retning. Stadig nye lover og rettigheter innskrenker individets handle- og ytringsfrihet.

Det snakkes om at staten krenker personvernet, men hva med denne krenkelsen av enkeltmenneskets frihet?

Is this headline really illegal?

Les også

-
-
-
-
-