Kommentar

0510141640109981_ce73f73c.jpg

En 17-åring av utenlandsk opprinnelse bosatt i Århus ble lørdag ettermiddag arrestert for dødstrusler mot to som hadde tegnet profeten Mohammed. Gutten hadde nylig gått løs på en sosialarbeider og truet morens nye mann, så politiet tok truslene alvorlig. De to tegnerne kunne dermed vende hjem.

Det var dansk overvåkingspoliti PET som fredag ba de to tegnerne gå under jorden. Samtidig demonstrerte 3.500 mennesker mot Jyllands-Posten i København. Tre organisasjoner sto bak. De tok avstand fra dødstruslene, som uakseptabel metode. Men ville samtidig tegningene til livs med legale metoder.

»Jeg vil opfordre dem, der har truet tegnerne, til at udtrykke deres reaktioner på en fredelig måde. Vi lever i et demokratisk land, og der er mange fredelige muligheder at komme til orde på. I Danmark kan man for eksempel sagsøge. Den voldelige vej løser intet«, siger Adil Hassan.

Hassan var talsmann for demonstrasjonen.

Dermed består kjerneproblemet: skal det gjelde en annen lov for muslimer enn for andre? De fleste muslimer vil nok ikke godta problemstillingen.

En dansk imam som blir intervjuet av Al Jazeera, sammenligner tegningene med danskenes uvilje mot antisemittisme. Han finner det inkonsekvent at man bannlyser antisemittisme, men tolererer krenkelse av muslimenes følelser.

At Al Jazeera finner det interessant å omtale saken, sier noe om hvordan det muslimske mindretallet i Europa står i forbindelse med flertallet i det utvidede Midtøsten.

Den danske regjeringen forbereder en ny lov som gjør det straffeskjerpende at en handling foretas for å frata noen eller krenke ytringsfriheten. (foto: politiken/jens dresling)

Les også

-
-
-
-
-
-