Kommentar

Det 6.000 bokstaver lange brevet fra Ayman al-Zawahiri fortjener oppmerksomhet. Akkurat som marxistene tenker jihadistene i store historiske linjer. Brevet sier noe om ambisjonene.

Irak er en av de største kamper i islams historie, sies det. Enkelte på amerikansk side har foreslått å trekke styrkene tilbake til store befolkningssentra og sikre disse skikkelig. Det synes livsfarlig sett opp mot Al-Qaidas strategi. De vil med en gang overta. Den siste kampanjen i Tel Afar er instruktiv: Fienden visste om at amerikanerne og irakerne kom, operasjonen ble stanset av regjeringen i Bagdad halvveis. Da den vel var over, trakk man seg ut, og jihadistene vendte tilbake og kunne hevne seg på sivile. Det er en oppskrift på nederlag.

Al-Qaida i Irak er ytterst oppmerksom på den psykologiske krigføringen, også i mediene.

Det vil komme et oppgjør med shiaene, heter det truende i Zawahiris brev, men det må vente til senere.

He considers a clash between Sunni and Shia Islam inevitable but questions the wisdom of bombing Shia targets and reminds al-Zarqawi that half of the battle against America is being fought through the media.

Etter Irak følger Syria, Egypt, Libanon, og så skal Israel angripes. En ting er hvor realistisk dette er. Målsettingen og poolen av jihadister med kamperfaring gir muligheten. Hvis amerikanerne skulle finne på å lage en exit-strategi for å komme seg ut, kan resultatet bli katastrofalt. Hva da med oljeprisen?

Et lyspunkt for USA er at Zawahiri langt på vei innrømmer at de har tapt kampen om Afghanistan.

The Pentagon appears to have taken some consolation from al-Zawahiri’s admission in the letter that many al-Qaeda leaders have been killed in Afghanistan. At one point he even asks the Jordanian al-Zarqawi for money.

«Al-Zawahri says that they’ve lost many of their key leaders and that they’ve virtually resigned themselves to defeat in Afghanistan, that their lines of communication and funding have been severely disrupted,» said Bryan Whitman, the Pentagon spokesman.

Letter shows that ‘al-Qaeda want to widen Iraq conflict’