I et debattforum på SVs hjemmesider omtales Erik Solheim som partiets Vidkun Quisling. Selv en akademiker som Hans Ebbing sier Solheim er uskikket til å bekle noen stilling for partiet, fordi han sanksjonerte en folkerettsstridig krig. Han mener at NATO stanset serbernes fordrivelse av kosovoalbanerne.

Debatten er en storm i et vannglass, men sier noe om venstresidens moralske krise. For en fløy i SV står antiamerikanismen over alt. Også kosovoalbanernes liv.

– Det er klart at folk er bekymret. Partiledelsen burde hatt såpass fingerspitzgefühl at de ikke plasserte Solheim i en så sentral posisjon som de har gjort ved å bruke ham i valgkampen. Erik Solheim har vært med på å ta Norge med i en folkerettsstridig krig. Da kan han ikke ha en statsrådspost som har med denne type spørsmål å gjøre, altså utenriksminister eller utviklingsminister, utdyper Ebbing overfor Dagsavisen.

En ting er at Solheim tillot seg et stort handlingsrom. Det vises i Dagsavisen til at han for åpen skjerm tok avstand fra prinsipp-programmet. Men det som virkelig fikk venstresiden i partiet til å gå amok, var at han og Kristin Halvorsen støttet NATOs krig mot Serbia. Da ble han fratatt rollen som utenrikspolitisk talsmann.

Det er en skamplett det er vanskelig å vaske bort.

Lenger til venstre var standpunktene enda mer grumsete, med preferanser for serberne.

Det er få om noen som har forsøkt å se dette i et multikulturelt perspektiv. Hva sier det om solidaritet i praksis? Er det noe som bare gjelder hvis motstanderen er USA, og/eller det skjer langt borte?

ANNONSE

Norge «mistet» debatten om humanitære intervensjoner, og vår politiske forståelse bærer preg av det.

Hetses av sine egne på nettet

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629