Sakset/Fra hofta

Utviklingsminister Erik Solheims negtative uttalelse om krigsforbryterdomstoler er oppsiktsvekkende. Solheim mener det er mer begeistring for dem i Europa enn i landene hvor konfliktene har funnet sted.

– Det er ingen tvil om at det er mye større entusiasme for disse domstolene i Europa, enn det er i de landene som selv er berørt. De frykter at domsavsigelser og dommer bare vil rippe opp i fortiden på en måte som skaper nye konflikter for fremtiden, sier Solheim.

Solheim sier det er en fundamental forskjell på et rettsoppgjør et sted hvor det er på basis av en militær seier i en krig, som i Nürnberg etter den annen verdenskrig, og steder hvor man skal forene veldig partnere etter en borgerskrig.

Dette er Thorvald Stoltenberg-toner. Tidligere utenriksminister og fredsmekler hadde noe av den samme holdning til krigsforbryterdomstolen i Haag. «Gjør det ikke vondt verre?»- motforestillingen.

Solheims uttalelse stiller den rådende dialog-linjen i et spesielt lys. Det skal søkes kompromiss, og det er at begge parter møtes på halvveien, selv om det er over massegraver. Spørsmålet om rettens fyldest som forutsetning for fred i dypere forstand, glimrer med sitt fravær.

Tidligere Haag-dommer, Hanne Sofie Greve, er knusende i sin kommentar.

– Det vitner om manglende dybdekunnskap både når det gjelder både når det gjelder hvordan overgangen fra krig til fred fungerer, og når det gjelder spørsmål om hvordan et samfunn fungerer etter en krig. Jeg ser det først og fremst som et uttrykk for at man skulle ønske at ting var mye lettere enn de er, sier Greve.

Hun sier videre at det er lille Norges problem internasjonalt.

– Vi har en tendens til å tro at konflikter er noe som hvis vi bare har litt god vilje vil løses veldig fort. Vi kan greit løse opp i det fra vår side, så enkelt er det ikke, sier Greve.

Noe av de samme prinsippløsheten kom til syne da Hamas ble omtalt som et lov- og orden-parti da det fikk løslatt Alan Johnston. Glemt er drapene på 300-400 mennesker bare for noen uker siden.

– Uttalelsen vitner om uvitenhet