Mohammad Sidique Khan sier han vil snakke til britene slik at de forstår det. Han sier han er en forsvarer av sitt folk, av muslimske brødre og søstre. Hvis ikke Vesten stanser, vil angrepene fortsette. Han er martyr. Tusener står i kø. Han er soldat.

Hvordan vil denne videoen bli oppfattet blant unge muslimer i Vesten? Kanskje som en rap-video for real? Som et fascinerende budskap fra hinsides graven fra en som våget. Det er ikke unaturlig å tenke seg en slik reaksjon. En stilltiende beundring, med et men… tilføyd. Noen ord fra en voksen som viser et splittet sinn. De fleste vil være passive, men hos noen få vil den kunne styrke en aktiv radikalisme. En følelse av beleiring, av at det er en krig.

En skjult sympati eller blandet beundring er ikke utenkelig blant unge muslimer. Selv om de ville, hvordan skal voksne ledere ha noe å stille opp mot en martyr, når de samme ledernee selv hver gang det har vært terror, sier: Men de undertrykte må ha rett til å forsvare seg i Palestina og Irak.

Dette er hva Mohammad Sidigue Khan sa:

«I’m going to keep this short and to the point because it’s all been said before by far more eloquent people than me and our words have no impact upon you. Therefore I’m going to talk to you in a language that you understand.
Our words are dead until we give them life with our blood.
I’m sure by now the media’s painted a suitable picture of me. Its predictable propaganda machine naturally will to try to put a spin on things to suit the government and to scare the masses into conforming to their power, wealth-obsessed agendas.
I and thousands like me are forsaking everything for what we believe. Our drive and motivation doesn’t come from tangible commodities that this world has to offer. Our religion is Islam, obedience to the one true God Allah and following the footsteps of the final prophet messenger.
This is how our ethical stances are dictated.
Your democratically elected governments continuously perpetuate atrocities against my people all over the world. And your support of them makes you directly responsible, just as I am directly responsible for protecting and avenging my Muslim brothers and sisters.
Until we feel security you will be our targets and until you stop the bombing, gassing, imprisonment and torture of my people we will not stop this fight. We are at war and I am a soldier. Now you too will taste the reality of this situation.
I myself, I make duaa (pray) to Allah … (garbled)… to raise me amongst those whom I love like the prophets, the messengers, the martyrs and today’s heroes like our beloved Sheikh Osama bin Laden, Dr Ayman al-Zawahri and Abu Musab al-Zarqawi and all the other brothers and sisters that are fighting in the … (garbled) … of this cause.
«With this I leave you to make up your own minds and I ask you to make duaa (pray) to Allah almighty to accept the work from me and my brothers and enter us into gardens of paradise.»(reuters)

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂