Kommentar

En av verdens fremst eksperter på atomvåpen, Gary Milhollin, tror Iran er kommet lenger med sitt atomprosjekt enn det USAs etterretning anslår.

I en ny såkalt National Intelligence Estimate skytes tidspunktet for når Iran kan ha ferdig en bombe frem i tid, til nærmere ti år.

Her er det en merkelig ustadighet i beregningene, observerer Milhollin.

Først undervurderte man Saddam. Da de allierte hadde vunnet første Golf-krig, fikk de sjokk da de oppdaget hvor langt Saddam hadde kommet med sitt atomprogram.

I 2003 gikk man i motsatt felle, og overdrev og overvurderte Saddams program. For ikke å gjøre samme feil om igjen, viser man forsiktighet i vurderingene av Irans kapasitet. Men det er helt feil. Iran besitter avansert teknologi og er lenger fremme enn USAs etterretning anslår, skriver Milhollin.

Hvorfor denne forsiktighet plutselig? Er det fordi Bush-administrasjonen når det kommer til stykke ikke har noe svar på hvordan man skal hindre mullahene i å få Bomben, og helst overlater problemet til neste president? Er det den delikate situasjonen i Irak, der Iran sitter i en nøkkelposisjon?

Iran drev altså sitt atomprogram i 20 år, uten at verden, dvs. IAEA ante noenting. Er det noen grunn til å tro at vi vet alt idag, spør Milhollin.

And then there is the problem of what we don’t know. Iran may have centrifuges or laboratories we still don’t know about, given that for almost two decades Iran managed to hide work on uranium enrichment that international inspectors found out about only after visiting the site at Natanz in 2003.
And the concealment continues: Last year Iran razed a building at one suspected nuclear site and scraped away the underlying soil to prevent analysis. Iran is also barring inspectors from the Parchin military complex near Tehran, which many suspect is being used for work on the non-nuclear parts of a nuclear weapon.
The making of bomb parts other than the uranium or plutonium metal that explodes is easily hidden. And it seems very possible that Iran received a complete bomb design, plus blueprints showing how to manufacture it, from the notorious Pakistani scientist Abdul Qadeer Khan. In the 1990s he sold both Iran and Libya packages of centrifuge technology; we know that in the case of Libya he threw in the bomb design for good measure. Why would he not have given the plans to his other good customer, Iran, as well?
Americans should resist the latest intelligence-agency lullaby, given the dismal performance of U.S. spies and analysts in recent years. Iran is determined to get the bomb – all the agencies agree on that – and dealing with that threat is not a job that can be left for the next administration.

Ad dekningen i norske aviser: Aftenposten har systematisk underrapporter og bagatellisert Irans atomprogram. I den grad andre medier har tatt det opp, har de gjort det samme. Som når Christian Borch spør en ekspert-gjest med sin kjekke guttestemme: «-Men hvorfor skulle Iran ville ha atomvåpen?»

(Gary Milhollin is the director of the Wisconsin Project on Nuclear Arms Control in Washington and the publisher of Iranwatch.org.)