SV-Kristins tale på NUPI går igjen i alle aviser. VG omtaler henne som puddel i forhold til partiets arbeidsprogram for 2005-2009.

Puddel er Halvorsens betegnelse på Bondevik II-regjeringens holdning til USA. At et slikt uttrykk får gå upåtalt hen, sier kanskje sitt om hvor lemfeldig mediene behandler Halvorsen. Etter vår mening er hun en større råpopulist enn Carl I Hagen.

Halvorsen sier nordområdene er punkt nummer én for en ny rød-grønn regjering. Hun vil ha tettere samarbeid med Russland, men kunne ikke svare på hvordan det skal kombineres med mer aktivt menneskerettspåtrykk overfor Moskva.

NRK

NRK tillater seg journalistiske overtramp uten å blunke. Igår fikk en av hovedmennene i trafficking-saken, en georgier som ble dømt til 11 års fengsel, opptre sammen med sin forsvarer Fridtjof Feydt i beste sendetid på Dagsrevyen. Georgieren bedyret at han var uskyldig. Dommen var et politisk bestillingsverk, fordi myndighetene trengte å statuere et eksempel, hevdet han.

Alle som fulgte saken, som også Dagsreyven dekket utførlig, tviler sterkt på at dommen i tingretten var gal. At Dagsreyven lar en av partene forhåndsprosedere før saken kommer opp for lagmannsrett, er ytterst kritikkverdig.

Enda verre ble det ved at journalisten kryssklippet et tidligere intervju med statsadvokaten, slik at georgieren syn ble underbygget. I intervjuet, som var gitt etter dommen falt, sier statsadvokaten at dommen er politisk, og mente med det at den er et signal om at påtalemyndigheten vil bekjempe trafficking. Men i Dagsrevyens versjon virket det som om statsadvokaten innrømmet at domfelte hadde rett i at dommen var et bestillingsverk!

Slikt går ikke an.

Davidsen og Haga

Like spekulativt og kynisk virket Brennpunkts bruk av et hemmelig opptak av en samtale mellom Åslaug Haga og Fagforbundets Jan Davidsen. Haga glemte at hun hadde mikrofon på seg. Og fem måneder senerr finner NRK ut at de vil bruke opptaket. De kan også sende et intervju med Davidsen, som mister fatningen konfrontert med opptaket.

Leder av fakta-adelingen i NRK, Leif Kristiansen, gjorde en ynkelig figur da han forsvarte sendingen i Dagsnytt Atten, og Lilly Fritzman gjorde jobben som journalist ved ikke å la ham slippe lett unna. Det var av betydning for å vise den demokratiske prosessen i Norge, forsøkte Kristiansen seg.

I opptaket sier Davidsen at Stoltenberg er svak. De aner ikke hva han mener om sykehusreformen. Interessant, men ikke oppsiktsvekkende. Forbundet ønsker å gi penger også til de andre partiene i den rød-grønne koalisjonen. Heller intet nytt.

Det nye er at NRK benytter metoder som minner om Se og Hørs.

Det er ikke lenge siden leder av Brennpunkt måtte gå av fordi han hadde glemt å oppgi en solid aksjegevinst til skattemyndighetene. Dette i en avdeling som skal drive med journalistisk «møkkagraving».

Irak

Klassekampen kunne hatt dagens intervju, hvis journalisten hadde vært litt bedre skodd: Den nordmann som vet mest om Kurdistan, Norsk Folkehjelps Trude Falch, er i Norge. Men et langt intervju gir lite nytt, dessverre.

Dagbladet har sakset en rystende sak fra Guardian. I den sunnimuslimske byen Haditha har mujahedin opprettet et terrorstyre. Et taliban i miniatyr. Det er offentlige henrettelser, og alt som følger med.

Underholder barna med henrettelser

Men mon tro om det setter Dagbladet på nye tanker.


Universitetet

Ingunn Økland har en interessant sak i Aftenposten: Innavl og kameraderi ved Universitetet Om hvordan lærerne skreddersyr stillinger får å få ansatt «sine» protesjeer. Bedre kvalifiserte søkere utenfra blir forbigått, og universitetet preges av innavl og nepotisme. Økland kvier seg ikke for å henge ut Kari Vogt og Per Kværne. Universitetsledelsen sier selvfølgelig at intet er galt. Øklands beskrivelse gir assosiasjoner til Norge som samfunn, der ofte andre egenskaper enn dyktighet belønnes. Dagens modigste artikkel.