Kommentar

Senterpartiet har et problem. Han heter Danny Ghazanfar, og er nr. to på partiets stortingsvalgliste for Oslo. Ghazanfar forsvarte i Dagsnytt 18 onsdag kastesystemet som pakistanere har brakt med seg til Norge fra hjemlandet, et system som kritikere sammenligner med apartheid. På spørsmål fra programlederen om ikke kastesystemet er rasistisk, kunne ikke Ghazanfar si annet enn at „Kastesystemet aldri har vært noe problem i Pakistan.» Han skjønte ikke hvorfor dette ble trukket inn i et debatt i Norge.

Problemet med kastesystemet, en levning fra føydalsamfunnet, er blant annet at det brukes til å bestemme hvem som kan gifte seg med hvem, altså danne grunnlaget for tvangsekteskap. Ghazanfar, som selv er høykastelig, gjentok som han har sagt før at „Man må være stolt over den kasten man tilhører,» og kunne ikke forstå at dette systemet passer dårlig i et demokratisk samfunn.

Sp-politikerens uttalelser sier mye om hvor kort integreringen av innvandrere er kommet, eller om man vil, den misforståtte toleransen for andre kulturer. Hvis en stortingskandidat har slike primitive holdninger, hvordan står det da til med innvandrere som ikke deltar i det politiske liv? Det er oppsiktsvekkende at en mann som er presumptivt politisk skolert og nyter stor tillit i et parti som i sterk grad bygger på norske verdier, er såpass lite reflektert og kan ha slike holdninger. Man får mistanke om at det gjelder å skaffe seg et flerkulturelt alibi og ha noen å skilte med på valglistene. Man skulle tro at slike spørsmål var blitt luftet ut og diskutert i partiet. Eller får en stortingskandidat fra Senterpartiet mene hva han vil? Ghazanfar er også styremedlem i Oslo Senterparti.

Det var VG som først hadde denne saken.

Den profilerte advokaten Abid Raja sier klart fra hva han mener om saken:

– Kaster er rasisme og ondskap satt i system, og stikk i strid med både menneskeverd og likeverdstankegangen i islam, sier Raja. Ifølge advokaten er majoriteten av annengenerasjons innvandrere fra det indiske subkontinentet oppgitt over at foreldrene fortsatt tviholder på praktiseringen.
(…)
– Man merker systemets ondskap best når to mennesker fra forskjellige kaster blir glad i hverandre. Da kommer internrasismen til overflaten, hvor det påstås at lavkaster er mindre verdt. En av hovedårsakene til tvangsekteskap er kaster, sier Raja.