Kommentar

Britisk politi vet hvem den femte bombemannen er, han som trolig var lederen og kanskje laget bombene, sier amerikanske tjenestemenn til Nytimes.

Britisk politi har video som viser femtemann i samtale med de fire guttene på jernbanestasjnen i Luton før toget går 7.40 torsdag morgen. Amerikanerne ønsker ikke å røpe for mye, men sier britiske kolleger kjenner hans identitet. Etterforskerne betegner ham som teknisk dyktig. Bombene som ble brukt skal ha vært avanserte. Mannen er ikke «anglo», men er heller ikka av pakistansk opprinnelse.

Amerikanske medier kunne onsdag avsløre identiteten til fjerdemann: han er Lindsey Ger2_kommentare, britisk borger født på Jamaica.

At opplysningene kommer først fra amerikanske kilder er interessant. Det sier både noe om hvilke ressurser amerikanerne rår over, hvor interesserte de er. Et annet moment er at amerikanske medier later til å være mindre bundet til å ta opp følsomme spørsmål. Det kan komme godt med.

Språk er heller ikke uvesentlig. Nytimes benytter uttrykket copycat crime, som gir interessante assosiasjoner. Det er tanke vi har vært inne på tidligere: halshoggingene, videoene, selvmordsbombingene, virker inspirerende på nyfrommme i Europa.

British Police Seek Suspected Ringleader of Bomb Attacks