Nytt

Historiske kirkesamfunn, som lutherske og tradisjonelle reformerte, er for mange franskmenn helt ukjente.
Samtidig er motviljen mot evangelikale eller mer karismatiske retninger sterk, ikke minst fordi mange forbinder slike med USA og president George W. Bush, som ikke står spesielt høyt i kurs i Frankrike.
Ikke minst ble dette styrket av mange TV-dokumentarer i forbindelse med gjenvalget av Bush, dokumentarer som handlet om hans kristne tro.

– Om noen oppfatter deg som medlem av noe de regner som en sekt, er du devaluert med en gang, sier Caroline Baubérot, og tilføyer at evangelikal kristendom blir assosiert med fundamentalisme, moralisme og dødsstraff.

Dagen.no: Protestantiske kristne i Frankrike opplever hverdagen utfordrende