Kommentar

I forrige uke gjennomførte palestinske leger for første gang kjønnskorrigerende kirurgi på en 17-åring fra Nablus. Jenta ved navn Eman er nå blitt gutt og heter Ayman. Utfra det jeg har funnet av informasjon på nettet om denne hendelsen, ser det ut til at Eman/Ayman var hermafroditt (født med tvetydige kjønnsorganer), men utviklet mer markerte mannlige ytre kjønnskarakteristika i puberteten. Eman/Ayman følte seg alltid som gutt i barndommen, foretrakk gutteleker og gutter som kamerater.

«Ekte» hermafroditter, som betegner individer med like stor grad av mannlige som kvinnelige indre og ytre kjønnskarakteristika, er uhyre sjeldne. Den vanligste varianten er barn som Eman, hvis kjønnsorganer ved fødselen er så tvetydige at foreldre og leger ikke klarer å avgjøre hvilket kjønn barnet har, men hvis kjønnsorganer i puberteten begynner å anta mer entydig karakter.

Jeg husker at jeg for noen år siden leste at hermafrodittisme er mer vanlig i noen befolkningsgrupper, blant annet hos palestinerne, uten at jeg klarer å finne igjen referansen nå. Palestinske jordmødre skal være godt trenet i å kunne avgjøre slike barns kjønn, og fordommene mot disse barna hevdes å være færre hos palestinerne enn hos andre folkegrupper i Midtøsten.