Marit Victoria Wulff Andreassen Madonna (2018) Foto: Hanne Hagen Eriksen

Uttrykket «flytende kjønn» høres ut som en væskebasert substans man kan innta for å endre/bekrefte ens selvoppfatning på kjønnets område. Men så enkel er nok ikke kjønnsproblematikken i dagens verden.

Det synes å være et voksende problem for mennesker å finne sin kjønnsidentitet uavhengig av de biologisk bestemte kjønnene mann og kvinne. Mange finner seg ikke til rette med den biologisk baserte todelingen og leter etter en kjønnsidentitet som er mer i samsvar med deres selvoppfatning.

En avklaret selvoppfatning gir også en tydelig identitet. Men det er ikke innlysende at denne identiteten gir en kjønnsidentitet, med mindre den har et forhold til de to biologiske kjønnsidentitetene, det være seg i opposisjon, likegyldighet eller negasjon. Problemet her er artens formeringsevner. Skal man skaffe seg avkom er man avhengig av en kvinnes eggceller og mannens sædceller, det vil si de biologiske kjønnene.

Bortsett fra hermafroditter finnes det ingen genetiske avvik som i biologien tilsier et flytende kjønn.
Det flytende kjønnet er derfor en sosial konstruksjon bestemt av oppvekst og miljø. Innenfor den horisonten kan det utvikle seg mange varianter av kjønnsliknende identiteter, som et moderne demokrati bør vise toleranse overfor. Mange med slike psevdokjønnsidentiteter er dyktige og kreative mennesker, ikke minst på kunstens område. Av den grunn har Haugar Vestfold Kunstmuseum laget en utstilling med tittelen «Hen – det flytende kjønn», som er like flytende og ubestemt i utvalget som det kjønnsproblematikken er.

Utstillingen består for det meste av fotografier som viser personer og situasjoner i en eller annen kjønnsrelatert sammenheng. Variasjonen er stor, enkelte er sexfokuserte med vekten på nakenhet og konstruerte positurer, mens andre er rene portretter med vekten på vage og følsomme identiteter, mens en del kretser om nakenhet og konstruerte positurer. I forhold til utstillingens tema virker utvalget tilfeldig og lite avklarende.

For øvrig er det få innslag av tradisjonelt kunstneriske formuttrykk, men et par kvinnelige kunstnere markerer seg med stor faglig tyngde og følsomhet. Det gjelder Marit Victoria Wulf Andreassen og Synnøve Sizou G Wetten, hvis arbeider påkaller oppmerksomhet. Særlig gjelder det førstnevnte, som fyller hele den første salen med forfinede tegninger. Her er det mye kjønn, for ikke å si kjønnsorganer, kvinnelige sådanne, som kunstneren har forvandlet til dekorativ linjeornamentikk. Det er en lekende og bølgende linjeføring som i det store veggfeltet stråler ut fra en midtstilt vagina. Den samme forfinede og dekorative linjeføringen går også igjen i flere av hennes arbeider, som stilistisk sett minner om jugendstilens formgiving,

Synnøve Sizou G. Wettens vare skildring av ungdommer i puberteten har blikk for den gryende kjønnsmodningen. Det er en serie malerier, portretter der selvet og kjønnsidentiteten ennå ikke har funnet feste. Derfor har de heller ikke fått en fast fysiognomi, men befinner seg i en diffus tilstand av ubestemthet og usikkerhet. Det er følsomme og vakre skildringer av kjønnets modning og tilsynekomst, men også den usikkerheten som sinnet baler med i overgangen fra ungdom til voksent individ. Denne skildringen av ungdommenes modning er vel det nærmeste vi kan komme når det gjelder å vise kjønnets flytende og ubestemte tilstand.

Disse to kvinnelige kunstnerne står i en positiv særstilling på denne utstillingen. I negativ retning finner vi Astrid Runde Saxegaards store, tekstile vegginstallasjon. Her har loppemarkedet fått proper plassering på en hel endevegg. Kunstneren har dandert brukte klesplagg, tepper, gardiner plasthoder og annet tekstilt materiale i et sammensurium av kasserte lopper. Gjenbruk er som kjent på moten for tiden, så hvorfor ikke skape et tekstilt kunstverk av loppematerialet, men man skal lete lenge i dette kaoset for å finnet et flytende kjønn. Det eneste må være at alt flyter i denne installasjonen.

 

Haugar Vestfold Kunstmuseum:
HEN – FLYTENDE KJØNN
Varer fra 27/1 til 6/5, 2018