Advokat Jon Christian Elden synes politiets aksjon mot Sogn videregående minner om politistatsmetoder. Advokatene er blitt akkurat som politikere; der hvor de ser en mulighet til å profilere seg, gjør de det. Om det er galt eller riktig, spiller ingen rolle. Dte er effekten som teller. Elevenes reaksjon er likedan: de forstår at politiet aksjonerer, men liker ikke måten. Dagens mennesker har utviklet en sensibilitet som er allergisk mot at det noen ganger er nødvendig å gå hardt frem. Fokus flyttes vekk fra ondet man vil bekjempe, og over på metodene til lovens håndhever. Det er svært liten forståelse å spore hos mediene, hvis politiet går utradisjonelt til verks. Ett feilsteg, så er hele operasjonen kompromittert. Kroppsvisitering i alles påsyn var en slik feil, som man greide å korrigere. Men hvor mange fikk med seg at politiet måtte bruke overraskelsen, og slå til mot alle, for å forhindre at alarmen gikk. Noen rakk å sende SMS’er, skriver Aftenposten. Det burde vært forklart av journalisten. Aftenposten fikk være med som eneste avis. Hvorfor har de ikke en story om hvor ille narkosalget er på Oslo-skolene? Vi har hørt historier i flere år, om pushere som tar trikken ut i forstedene i frikvarterene, og drar tilbake etter noen minutter.
Istedet velger Aftenposten å fokusere på: -Verst å bli stengt inne.
Når folk kan kjøre inn på skoleområdet og selge hasj som om det var pølser i skoletiden, er noe alvorlig galt. Det jeg fester meg med er elevenes, advokaten og medienes reaksjoner, som tenderer i samme retning: var dette nødvendig?