Nytt

16.02: Outrage: jeg kunne vanskelig tro mine egne øyne: Norsk Hydro presenterte historisk overskudd, og der står Eivind Reiten og sier at Hydro skal inn i Sudan! Oljeministeren bekrefter at Hydro-representanter var i landet for to uker siden. Leser de ikke aviser i Hydro? Hører de ikke nyheter? Vet de ikke at regimet i Darfur er anklaget for massemord/folkemord? Det er nesten perverst. Samtidig som norske medier skriver innfølende om den nye filmen som skildrer folkemordet i Rwanda, «Hotel Rwanda», og spør hvordan det kunne skje, står et av Norges største selskap, halvstatelige Hydro frem og sier det vil inn i neste «Rwanda», Sudan. Det passer inne i den mentale tilstand: med Bondevik som føler seg personlig krenket over at noen våger å stille spørsmål ved hans moralske habitus. Ingenting kleber ved det norske selvbildet: vi forholder oss bare til hvordan vi ser på oss selv. Det går kanskje så lenger vi holder oss hjemme, men ikke når vi skal ut i den store verden. Jeg har vanskelig for å forstå hvordan et selskap som Norsk Hydro kan finne på å kompromittere sitt gode navn og rykte. Men det passer inn med Statoils engasjement i Iran. Det tyder på at norske oljeselskap lever sine egne liv, upåvirket av omgivelsene.

Les også

-
-
-
-
-
-

Les også