Kan vi stole på disse tallene? Det var et av de første spørsmålene som ble stilt på NRK da den overraskende meningsmålingen som viser overveldende oppslutning om valget i Irak, ble referert i går. Skepsisen avspeiler ikke så mye kildekritisk sans som at meningsmålingen ikke rimer med det inntrykket norske medier har vært med på å skape: at det meste USA står bak er kritikkverdig. Undersøkelsen er gjort med bistand av FAFO på oppdrag av UNDP. Vi husker ikke at FAFOs undersøkelser fra de palestinske områdene for eksempel ble møtt med en tilsvarende skepsis.

Meningsmålingen gir et klart signal om at det er riktig å holde valg nå, og om at et overveldende flertall av irakerne ønsker demokrati.

* 80 prosent av de spurte sier at det forestående valget er viktig (56 prosent mener det er svært viktig) for Irak, 72 prosent har bestemt seg for å stemme.

* Irakerne svarer betydelig mer optimistisk enn forventet. På tross av utallige rapporter om usikkerhet, vold, kriminalitet, en sviktende infrastruktur og økende arbeidsledighet, sier 68 prosent av de spurte i undersøkelsen at «det generelt går bra for dem om dagen».

Å utsette valget vil etter vår mening vanskeliggjøre gjennombyggingen av et fritt Irak, og øke sjansen for en borgerkrig betydelig, sier FAFO-forskerne Kristin Dalen og Jon Pedersen.

Et nødvendig valg

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂