Menneskerettigheter er i stigende grad på kollisjonskurs med religiøse prinsipper, sier Human Rights Wathc.

Det vi vanligvis hører om er faren for en «clash of civilizations», at islam og den muslimske verden havner i konflikt med Vesten.

Men Human Rights Watch påpeker at verden har sett et oppsving i religiøsitet, av mennesker som lever etter religiøse prinsipper, og de står ofte i motsetning til menneskerettighetene.

Resultatet er en kollisjon mellom moralsystemer, advarer HRW.

Organisasjonen peker på at konflikten har tilspisset seg i Europa og nevner to eksempler: drapet på filmskaperen Theo van Gogh, og striden om den italienske kandidaten til EU-kommisjonen, Rucco Buttiglione, på grunn av hans syn på homofili.

http://www.hrw.org/