Det er nesten ikke til å tro: UD har ikke noe materiale som dokumenterer krisehåndteringen i UD de første timene. Man hadde annet å tenke på, melder NRK Dagsnytt.

Hvor dypt stikker ønske om gransking? VG kan fortelle at punktet om evaluering av regjeringens innsats sto som nummer fire på Bondeviks liste. Det var lærdommer med tanke på fremtidig innsats man skulle fokusere på.

Det var først da en samlet opposisjon truet med å overkjøre regjeringen, at Bondevik ga seg. Så mye for den myke predikant.

Bondevik sloss også med nebb og klør for å hindre at Morgen Wetland kom med i utvalget. Er Bondevik så dum? Neppe. Vi tror heller han vet at nå ramler skjelettene ut av skapet.

Bondevik ville stoppe Wetland