Kommentar

«Kraftig nedtur for Hagen etter Bondevik-utspill» er overskriften NTB bruker på en meningsmåling som TNS Gallup har utført for TV2 Nettavisen og VG. Fremskrittspartiet går tilbake med «hele 2,5 prosentpoeng».
TV2 Nettavisens overskrifter er «Sur nedtur for Hagen» (selv om Hagen ikke har kommentert saken – til VG sier Hagen dette: -Meningsmålinger går opp og ned. Et resultat som dette på valgdagen vil for øvrig være historisk for Frp, og oppfyller vår målsetting.) – og kanskje litt mer korrekt og sober «Nedtur for Hagen», men det brukes ganske dramatiske vendinger i brødteksten: «Velgerne rømmer fra Fremskrittspartiet», som får en oppslutning på 18,5 prosent, ned fra 21 prosent i juni. I em MMI-måling i for to uker siden gikk Frp fram med 1,5 poeng til 21,2.

Nettavisen har fått en valgforsker til å kommentere tallene fra TNS Gallup, Anders Todal Jenssen, som hevder at «det er mer dramatisk enn tallene kan tyde på», og forklarer nedgangen med utfallene mot Bondevik. En mellomtittel slår fast at dette er dramatisk for Frp. Men vi får ikke vite hva som er mer dramatisk enn tallene kan tyde på. Jenssen bedømmer at målingen tyder på at Hagens utspill mot Bondevik var mislykket. Men er det grunnlag for å trekke den slutningen?

VG.no bruker overskriften «Nedtur for Hagen». Hagen er den store taperen på meningsmålingen. VG har snakket med valgforsker Frank Aarebrot, som tolker tallene slik at Hagen har jagd bort velgere som ønsker en fortsatt Bondevik-regjering (med Fremskrittspartiet).
Men kollega Bernt Aardal sier også noe annet, og det er at endringene ikke er statistisk signifikante. Målingen viser en mulig ny tendens for Frp. Med andre ord – det er for tidlig å juble, eller snakke om kraftig nedtur, eller at velgerne rømmer fra Frp. Man kan ønske det er sånn, men det er ikke grunnlag for å hevde det – ennå.
Signifikans handler om utsagskraften, d.v.s at Frps fall ikke med sikkerhet kan slås fast, endringen kan for eksempel ha med tilfeldigheter i utvalget å gjøre. Bernt Ardal er en fagmann. Det han sier om tendens er sakens kjerne.
Så kjedelig, nesten som å ødelegge nyheten.
Todal Jenssen uttaler seg som en medie-mann, med kjappe slutninger, han kan til og med hjelpe til med overskrifter det smeller litt av: Hagens Bondevik-utspill er en fiasko.
Uansett hva man mener om Hagen og Frp, er det greit å vite om det er hold i overskriftene og i påstandene. Det får vi vite mer om først når flere målinger følger. Dersom tendensen gjentas, vil endringen klart oppfattes som reell (signifikant). Derfor er det spennenede å vente på neste måling.

Å lese de ulike medienes dekning av Frps tilbakegang, gir en pekepinn på hvilke som klarer å forholde seg objektivt informerende, som forstår seg på statistikk.

Hadde det vært valgdag, ville Frp ha styrket stortingsgruppen sin med sju representanter til 33, opplyser Nettavisen. Med andre ord har Frp hatt ganske stor framgang siden 2001, og spørsmålet er altså om partiet nå har en liten tilbakegang. Mer enn det kan man ikke si.
Men nå kan Bondevik og Krf ta igjen. Det er agurktid og valgår.

Nettavisen:
Nedtur for Hagen

Carl I. Hagen har tapt oppslutning etter at han ga Kjell Magne Bondevik sparken som statsminister. SV vinner nesten like mange nye velgere som Frp mister.

Arbeiderpartiet ville fått 50 mandater (+ 7 sammenlignet med valget for fire år siden), Fremskrittspartiet 33 (+ 7), Høyre 32 (- 6), KrF 11 (- 11), Senterpartiet 12 (+2), Sosialistisk Venstreparti 30 (+ 7), Venstre 1 (- 1), mens Kystpartiet ville falt ut av Stortinget.

NTB/Vårt Land/Aftenposten.no/nationen.no:
Kraftig nedtur for Hagen etter Bondevik-utspill

Carl I. Hagen må notere seg for en kraftig nedgang for Fremskrittspartiet etter utspillet mot statsminister Kjell Magne Bondevik. SV på sin side øker med like mye som Frp taper.

VG:
Frp-Hagen faller

På VG og TV2s julimåling er Frp og formann Carl I. Hagen den store taperen. Angrepet på Bondevik kan være årsaken til nedturen.
– De velgerne som hater Bondevik, synes nok utspillet var kult, men de som ikke vil ha en rød-grønn regjering, er nok nå usikre på hvem de skal stemme på, sier Frank Aarebrot.
Nå viser TNS Gallups julimåling at Frp faller fra 21 prosent i juni til 18,5 prosent oppslutning. På samtlige av TNS Gallups målinger i år har partiet ligget på minst 20 prosent.
– Selv om disse endringene ikke er statistisk signifikante, kan det likevel være interessant om denne målingen viser begynnelsen på en ny tendens for Frp, sier valgforsker Bernt Aardal.

ANB/Dagsavisen er to the point i overskriften, men det kan diskuteres om oppslutningen på 18 prosent er «dårlig». SV har enda mindre, 16,5 prosent, men er i støtet. Det skulle kanskje stått «dårligere»:

Frp taper – SV vinner»

Carl I. Hagens utspill om å gi Kjell Magne Bondevik sparken som statsminister har ført til en dårlig oppslutning.
Utspillet har ført til at Frp går tilbake 2,5 prosentpoeng til 18,5 prosent. SV vinner nesten like mange velgere som Hagen taper, ifølge en måling som er gjort av TNS Gallup for TV 2 og VG. SV får 16,5 prosent oppslutning i målingen. Også Senterpartiet går fram, mens Ap går tilbake. Sp får 7 prosent på målingen. Arbeiderpartiet må nøye seg med rundt 30 prosent.

NRK.no:
Frp-nedtur på ny måling

Fremskrittspartiet går tilbake på en ny måling som er gjort etter Carl I. Hagens utspill mot statsminister Kjell Magne Bondevik. SV på sin side øker med like mye som Frp taper.

Fremskrittspartiets tilbakegang er desto mer uvanlig siden det er sommeren at partiet ofte har kunnet notere seg for framgang. Ifølge forsker Anders Todal Jenssen kan det tyde på at utspillet mot Bondevik var en fiasko.
Dette underbygges av at Fremskrittspartiet for første gang på lengre tid må avgi velgere nettopp til Kristelig Folkeparti, men også til Høyre.