13.1: Denne spalten skulle liksom være en type daglige notater om smått og stort. Dessverre strekker ikke tiden til. Men nu: under inntrykk av Mark Danner/Andrew Sullivan: Det gjør inntrykk at amerikanske intellektuelle går så dypt og alvorlig i rette med seg selv og sitt eget land. USA har en type liberale stemmer som vi sårt mangler. Den utviklingen Sullivan beskriver er nettopp det Michael Ignatieff har advart mot: Fristelsen til å ta av hanskene, tøye reglene, eller sette dem til side: den balansegangen er umulig, viser det seg. Man ender altfor lett på den gale siden. Vi som regner oss som venner av USA må være ubønnhørlige i eksponeringen av disse overgrepene. Det handler om forsvar for republikken. Dens usynlige murer.