Kirkens Nødhjelp har tatt med seg et utvalg kristelige ledere og en journalist fra Vårt Land for å vise dem hvor ille palestinerne har det. Vel og bra – om ikke det var for den kampanje-aktige énsidigheten som KN har vært eksponent for i Midtøsten-konflikten i årevis.
KNs engasjement synes å være basert på den litt naive forestillingen som NRK anvender: Vi må ta den svakestes parti. Så har man bestemt seg for hvem som er «svak» og hvem som er den «sterke», for ikke å si hvem som har skyld, er overgriper og offer: Palestinske kvinner og barn vs. israelske soldater. Bildene er sjablongaktige – overdrevet forenklede og unyanserte.
Det gjør helt sikkert sterkt inntrykk å se ødeleggelsene og fattigdommen, se problemene som oppstår når palestinerne (og KNs utsendte folk) ikke kan bevege seg fritt over grensen til Israel.
Samtidig registrerer vi at det ikke ser ut til å ha gjort det minste inntrykk på Kirkens Nødhjelp at det i det siste året har kommet fram ganske mye informasjon om Yasser Arafat korrupsjon og private konti med milliarder av kroner som er kanalisert fra midler gitt i bistand og ment til å brukes på å forbedre palestinernes liv. Kan KNs korrupsjonsblindhet noe å gjøre med at organisasjonen selv lever av bistand? Hva ville skje med KNs arbeid dersom norske myndigheter valgte å stanse bistand til palestinerne på grunn av korrupsjonen?
Det kunne f.eks. Vårt Lands journalist ha sett nærmere på.
Palestinerne mottar mer bistand per hode enn noe annet folk i verden, leser vi. Dette leser vi ingenting om på KNs hjemmeside. Likevel beskrives palestinernes fattigdom som ganske ekstrem, og når man vet at millionene forsvinner i private palestinske lommer, passer det utmerket å gi israelerne skylden.
Kirkens Nødhjelp selv framstår mest av alt som en politisk, anti-israelsk kampanjemaskin, med Vårt Land på laget. Vårt Land har flere ganger hatt på trykk den samme typen unyanserte, ukritiske vinklinger fra de palestinske områdene som går igjen hos KN. Alt handler om palestinernes nød og israelernes undertrykkelse. Vi vet at palestinere tjente gode penger på å handle med israelere under fredsprosessen, som varte i noen år enda selvmordsterroren ikke opphørte. Vi får likevel ikke lese reportasjer med noen av dem som har mistet levebrødet og sunket ned i fattigdom fordi intifadaen ble satt igang igjen da misnøyen med den åpenlyse korrupsjonen ble for stor, og palestinernes frustrasjon måtte kanaliseres et annet sted.
Vi får heller ikke lese om hvordan korrupsjonen undergraver det palestinske samfunnet, skaper og opprettholder manipulerende maktrelasjoner som gjør betingelsene for noe slags folkestyre håpløse. Palestinerne er blitt gisler for maktspillet mellom den korrupte selvstyreadministrasjonen og terrorgruppene der bistandsmidlene er lodd i vektskåla.
Hva er det egentlig Kirkens Nødhjelp ønsker å oppnå?
Så lenge korrupsjonen i den palestinske selvstyreledelsen fortsetter, er det alltid fattige palestinere som trenger hjelp. Så lenge selvstyret bruker bistandspenger til å underholde terrorgruppene, og brukes til å lokke palestinske unggutter som har få andre inntekst- og karrieremuligheter, vil det fortsatt være behov for KNs observatører og ledsagere som skal rapportere om israelsk trakassering ved kontrollpostene. Jeg vet ikke om forklaringen er så enkel, men konsekvensen av KNs forenklede virkelighetsforståelse i Midtøsten og politiske kampanje tjener knapt vanlige palestinere, som lider under vanstyret like mye som under israelsk undertrykkelse.

Kirkeledere rystet over Israel

Les også

-
-
-
-
-
-
-
-