Kommentar

I dag offentliggjør Jerusalem Post en tysk meningsmåling, utført av universitetet i Bielefeld, som viser at 51% av de spurte mener at israelerne oppfører seg mot palestinerne på samme måte som nazistene behandlet jødene.

Den israelske antisemittisme-forskeren Manfred Gerstenfeld kaller slike holdninger for «den tredje typen Holocaust-manipulasjon» – Holcaust inversion / Holocaust-forvrengning. De to andre typene er Holocaust denial / Holocaust-fornektelse og Holocaust prolongation / Holocaust-forlengelse. Felles for Holocaust-fornektelse og -forlengelse er at de bedrives stort sett av høyreekstremister – og til en viss grad av muslimske statsledere og myndighetspersoner. Holocaust-forvrengning, derimot, er en form for historieforfalskning som primært finnes på den politiske venstresiden og blant Vestens intellektuelle elite – som hardnakket vil benekte at de ikke på noen måte innhar tvilsomme holdninger til jøder.