Kommentar

Russland har greid å komme på kant både med USA, EU og OSSE (55 land). OSSE skal doble antall valgobservatører i neste valgrunde i Ukraina. Russland liker det ikke, og mener OSSE er blitt politisert.

Det sier litt om Russlands «utenförskap» at nåværende leder av OSSE er Bulgarias utenriksminister, Solomon Passy. Den tidligere satellitt-staten er på innsiden av Vesten, mens Russland står utenfor. OSSE møttes på ministernivå i Sofia mandag.

Den retorikken Kreml har brukt om Ukraina er ingen god PR. Men det er ingen tegn til selvransakelse eller ny kurs. Kreml mener først og fremst USA legger opp til en ny kald krig. Paranoiaen er tiltagende.

In an interview with a Moscow newspaper, deputy foreign minister Vladimir Chikov accused the OSCE of hypocrisy by concentrating on election irregularities in Ukraine while ignoring similar problems in the United States.
Russian President Vladimir Putin warned the West against attempts to sow divisions in Ukraine and elsewhere in the former Soviet Union, describing such efforts as «counterproductive» and destabilizing. (AFP)

Russland anklager Vesten for doble standarder i sin omgang med demokratiske valg. Det er akkurat samme anklage som araberlandene bruker mot Vesten. Noe er det i denne anklagen. Men måten disse autoritære statene bruker den på, virker nesten som en motor som skyver dem bakover i utvikling.

Konfrontasjonen rundt Ukraina har fått Putin til å vise litt av sitt sanne jeg. Han avsluttet idag et offisielt besøk i Tyrkia, og kom inn på Vestens forsøk på innblanding.

Ukraine has renewed tensions between Moscow and Western capitals, with Russia concerned the West is seeking to expand its influence in the former USSR through democratic revolutions.
«We in Russia cannot support this sort of development … even if someone wants to call that ‘democracy’,» Putin told Russian journalists.
He warned this would lead to new divisions with some countries «being dictated to by a kind but strict uncle telling them what conditions they will live under.
«And if they don’t obey, they will be beaten with a rocket and missile club, as happened in Belgrade,» Putin said, referring to the NATO war in the former Yugoslavia.

For Putin var altså krigen for å stanse utrensingen av kosovoalbanere et vestlig overgrep. Ikke lett å skape dialog med en slik oppfatning.