Kommentar

Festet til liket av Theo van Gogh med en av knivene som drepte ham, var en lapp om at Ayaan Hirsi Ali var neste på listen.

Det er ikke overraskende, hun har hatt livvakter i to år. Hirsi Ali er medlem av nasjonalforsamlingen. Det vil være høyst pinlig for myndighetene hvis hun blir drept.

Det er ikke bare at Theo van Gogh ble drept, men måten han ble drept på: han ble slaktet rituelt som et dyr. Akkurat som gislene i Irak. Det er denne siden ved drapene som skremmer, og inngir frykt.

Brevet på den drepte filmregissøren inneholdt drapstrusler mot vantro, vers fra Koranan, både på arabisk og nederlandsk.

Ni mistenkte er arrestert. En av dem gikk rundt med et brev hvor han sa seg rede til å dø som martyr.

Ekstreme islamister har oppdaget potensialet i asymmetrisk krigføring. Hva noen få hundre galninger beredt til å dø kan utrette i Irak, kan kopieres i Europa eller hvor som helst.

BBC NEWS | World | Europe | Letter threat to Dutch politician