En forsinket hyllest til Bjørn Gabrielsen, som i DN igår våget å ta et oppgjør med jødemobbingen i Dagbladet. I det usedvanlig grisete oppslaget fikk ekteparet Løkkeberg/Kristiansen gå løs på rektor for Oslo Fotoskole.

Journalisten forsøkte ikke en gang å legge avstand til hva ekteparet veltet ut av seg for å forsvare sin datters arbeider ved skolen. Gabrielsen påviser at Dagbladet aldri hadde våget å skrive noe tilsvarende om en muslim eller afrikaner.

Uttrykk som «av jødisk herkomst» om rektor Emil Ferdida og «jødekalott» i stedet for kippa stiller Gabrielsen opp mot tilsvarende uttrykk hvis det hadde dreiet seg om en representant for en annen minoritet. Ingen ville finne på å skrive at et menneske var «av muslimsk herkomst» eller «av negerslekt».

Men enkelte vil mene at Ferdidas bakgrunn har betydning for hans bedømmelse av bildene som omhandlet Midtøsten-konflikten, skriver Gabrielsen og slår så fast:

De som forfekter dette har ikke så mye å bidra med i liberale demokratier, for å si det forsiktig.

Det er sterkt sagt, for det er snart selvinnlysende i Norge at en jøde eller israeler er forutinntatt med hensyn til konflikten. Ved første øyekast tenderer selv bra mennesker til å ha forståelse for en slik vurdering. Helt til man påpeker at det gjelder jo bare i de tilfeller der israeleren eller jøden gjør noe som kan minne om forsvar av Israel eller jødene. Hvis de derimot ser kritisk på staten Israels politikk, er det noe annet. Da har de bevist selvstendig vurderingsevne, og har integriteten i behold. Det er selvfølgelig vi, goyim i Holocaust-Europa, som er dommer i saken.

Gabrielsen sier at mennesker med slike oppfatninger ikke har noe i et liberalt demokrati å gjøre. Det er sterk tale, for det volder mange nordmenn av i dag besvær å innse noe slikt. Men gjør som Gabrielsen og sett bare inn «muslim» i stedet, så ser man at en slik karakteristikk umiddelbart ville blitt stemplet som rasisme.

Gabrielsen sier det ikke, men hans innlegg er nettopp et eksempel på noe vi har påpekt tidligere: Antirasismen gjelder ikke jøder i dette landet.

Det er modig av Gabrielsen å henge bjella på katten. Tittelen sier det meste: Kultureliten og journalistene i Norge hater nok ikke jøder. Men det virker slik: ET STENK AV JØDEHAT.

Eksemplene er mange.

Han trenger ikke gå lenger enn til DNs politiske redaktør for å finne et sørgelig eksempel på denne dobbeltstandarden. Stein B. Hauglid skrev, da Jenin kokte som verst, at norske jøder måtte forstå at det Israel gjorde også gikk ut over dem, så lenge de ikke tok avstand fra det som skjedde!!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂