Kommentar

I dag møtes den palestinske statsministeren Ahmed Qurie og den amerikanske sikkerhetsrådgiveren Condoleezza Rice i Berlin i et forsøk på å blåse liv i forhandlingene mellom Israel og palestinerne. Qurie vil der presentere sitt forslag til israelsk tilbaketrekning fra Gaza, og Rice uttalte på tysk TV i går kveld at USA vil hjelpe Qurie med opprettelsen av en palestinsk stat under forutsetning av at nødvendige demokratiske institusjoner for styring av en slik stat kommer på plass i nær fremtid.

Detaljene i Quries plan er ennå ikke kjent, men den tar sikte på å få i stand en fullstendig israelsk tilbaketrekning fra Gaza i løpet av halvannet år, i motsetning til de seks månedene Sharon mente var tilstrekkelig.