Kommentar

En seks år gammel artikkel av islam-forskeren Daniel Pipes beskriver hvordan musikkpreferanser og musikkforståelse dreier seg om mer enn bare underholdning og estetikk. Islamistene frykter musikkens emosjonsvekkende effekter og søker å forby den, mens sekularistene hyller den som et symbol på frihet, individualisme og demokrati. Det er viktig å merke seg at Pipes drøfter klassisk musikk, ikke popindustrien og dens sex- og dop-assosiasjoner. Evnen til å utøve og komponere klassisk musikk er tett forbundet med moderniteten. Selv om den islamistiske bevegelsen har importert og benytter seg av vestlig teknologi, har den ikke tilegnet seg evnen til nyskapning, den kognitive fleksibiliteten og de matematiske ferdighetene som ligger til grunn for utviklingen av denne teknologien, som i post-renessansens Europa har vært nært knyttet til den musikalske utviklingen.

Pipes sammenlikner spesifikt den japanske og den muslimske kulturs holdning til vestlig kunstmusikk:

Muslim and Japanese responses to Western music symbolize their larger encounters with Western civilization. Muslims have historically approached the West warily, fearful of losing their identity. This prevents them from immersing themselves in Western learning or gaining the needed skills in technology and business. They re2_kommentar permanently in arrears, coping with one wave of Western influence after another, barely keeping up and exerting virtually no influence over the West.

The Japanese do things very differently. First, they throw themselves wholeheartedly into the new subject, not fearing the loss of their own identity. Second, they acquire skills, matching and even beating the West at its own game; what the Tokyo orchestras are to music, Toyota and Nissan are to cars. Third, Japanese evolve original customs of their own, either based in their traditions (karaoke) or an amalgam of cultures (Beethoven’s Ninth for New Year’s). Finally, they develop techniques that Westerners adopt; the Suzuki Method in music parallels the just-in-time system in car manufacturing. They have absorbed Western civilization in its entirety, discarded what does not interest them, taken what does, and mastered it.

Les også

-
-
-
-