Kommentar

I dagens utgave av Aftenposten får Terje Tvedt kritikk av førsteamanuensis Berit Thorbjørnsrud. Kritikken går ut på at Tvedt gir et feilaktig bilde av terrorisme. Thorbjørnsrud skriver: På den annen side, krigen mot terror slik den ledes av USA, synes å bygge på en idé om at terrorgrupperinger oppstår fordi noen rett og slett er onde.

Med dette sitatet gir Thorbjørnsrud (ufrivillig, vil jeg anta) støtte til Tvedt. Det er nettopp dette som er Tvedts poeng – at norske intellektuelle ikke er i stand til å gjenkjenne ondskapen som ondskap.