Kommentar

Et er utrolig hva en tråkig svenske kan få seg til å skrive. Når det gjelder Israel og jøder er visst alt mulig. Kommentatoren Henrik Brors i Dagens Nyheter presterer å si at ambassadørens angrep på installasjonen om Jaradat var en planlagt aksjon for å diskreditere Sverige og hindre at EU får noen rolle som fredsmekler.

Når det gjelder Israel finnes det tydeligvis ingen grenser. Dette utgis dessuten under rubrikken Analyse!

Det var naturligtvis ingen spontan protest som den israeliske ambassadören Zvi Mazel genomförde. Utan en välplanerad politisk aktion för att skapa största möjliga uppmärksamhet, troligen med israeliska regeringens godkännande i förväg. Zvi Mazel är en mycket erfaren diplomat, som arbetat på israeliska utrikesdepartementet ända sedan 1966. Ett normalt agerande av en sådan diplomat, som anser att den svenska regeringen stöder en förgriplig aktivitet mot Israel i form av konstverket på Historiska museet, hade varit att informera sin regering och föreslå att den framför kritik i skarpa ordalag till den svenska regeringen.

Bak den beherskede tonen ligger åpenbart en vurdering av Israel og jøder som fullstendig gale. Tenk å anklage EU-kommisjonen for antisemittisme! Den svenske regjering burde vært forberedt på at noe slikt kunne skje, mener den paranoide svensken.

Men Likudregeringen och dess ambassadör vill uppenbarligen att även Sverige ska rangeras in bland dem som understöder antisemitismen och attackerna mot Israel. Det förvånande är att svenska regeringen blivit så överraskad över den israeliska aktionen mot konferensen. Efter anklagelserna för antisemitism mot EU-kommissionen inför en planerad konferens mot just antisemitism borde regeringen ha varit varnad. Nu har den israeliska regeringen lyckats göra konferensen till ännu en konflikt mellan Europa och Israel, som riskerar att överskugga allt som sägs på själva folkmordskonferensen nästa vecka.

ANALYS: Sharon vill försvaga Sveriges trovärdighet