Kommentar

President Bush snakket som om han hadde lest alle Thoms L. Friedmans artikler om nødvendigheten av at USA står løpet ut i Irak, da han holdt en tale i Carnegie Foundation.

«Freedom is worth fighting for, dying for, and standing for, and the advance of freedom leads to peace.»

Bush trakk opp akkurat det samme scenariet som Friedman har fremholdt så mange ganger: Det lederne i Midtøsten frykter mer enn fiasko, er at USA skal lykkes i Irak. Et demokratisk Irak vil være en utfordring det ikke går an å overse.

Bush nevnte flere land ved navn: Iran, Syria og Egypt, og ba dem oppgi sine autoritære tradisjoner.

Hva mer er: Bush nevnte fire diktaturer som fortjener å styrtes: Cuba, Zimbabwe, Burma og Nord-Korea. Det ligger en del millioner mennesker igjen i sporet etter disse regimene. Bush snakket som en ordentlig liberaler i kveld. DEt var ikke olje det gjaldt denne gang, men 87 milliarder dollar til Irak. Her hjemme blir USA mistenkeliggjort. Det er merkelig taust når USA viser raushet. Hvis motivet hele tiden har vært olje, hvorfor skulle Bush da insistere på at de 87 milliardene er en gave, og ikke et lån?

Bush har gjort mange feil, men roses den som roses bør. Hva gjør europeerne? Ingenting.

Bush Outlines Vision for Expanding Democracy in Mideast